Aktualności

84. rocznica wybuchu wojny

Data publikacji 01.09.2023

Przedstawiciele służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Sprawiedliwości złożyli kwiaty w 84. rocznicę wybuchu II. wojny światowej. Słupskie uroczystości odbyły się w centrum miasta przy pomniku Żołnierza Polskiego.

Uroczystości  rozpoczęły  się punktualnie  w  południe, a pierwszym  akcentem  uroczystości  było  odegranie  hymnu  państwowego,  który  miał  przypomnieć  przechodniom  o  kolejnej, 84. rocznicy  września  1939  roku.  W  trakcie  uroczystości  mówiono o tym, jaką  rolę odegrały  polskie  formacje  zbrojne  w  walce  z  przeważającymi  siłami  niemieckimi.  Po krótkich przemówieniach, apelu poległych i salwie honorowej delegacje  złożyły  kwiaty  pod  pomnikiem.

Szkołę Policji reprezentował Zastępca Komendanta insp. Maciej Marciniak. Komendę Miejską Policji - podinsp. Mariusz Mejer, Komendant Miejski; Państwową Straż Pożarną - mł.bryg. Krzysztof Trocki, Komendant Miejski a Areszt Śledczy w Słupsku - Dyrektor mjr Krystian Kulicz.

1  września  1939  roku,  w  wyniku  agresji  Niemiec  hitlerowskich  na  Polskę,  rozpoczęła  się  ewakuacja  policjantów  z zachodnich  terenów  kraju,  którzy  wraz  z  rodzinami  kierowali  się  na  wchód.  Rozkaz  ewakuacji  z  zachodnich  terenów został  wydany  z  myślą,  że  konflikt  zbrojny  zakończy  się  najpóźniej  za  kilka  miesięcy  a  wtedy  policjanci  powrócą  do swoich  miejsc  służby.  Tak  się  jednak  nie  stało.

Ze  względu  na  szybkie  przesuwanie  się  wojsk  niemieckich  w  głąb  Polski  rozkaz  o  ewakuacji  policjantów  objął  prawie połowę  kraju.  Jedynie  w  Warszawie  komendant  stołecznego  korpusu  Policji  Państwowej  podjął  decyzję  o  pozostaniu,  jak długo  to  możliwe,  w  stolicy  i  pełnieniu  służby,  mimo  nadciągających  wojsk  nieprzyjacielskich.
Niespełna  2  miesiące  po  wybuchu  wojny  władze  hitlerowskie  powołały  do  życia  Policję  Polską  (zwaną  Granatową Policją),  do  której  pod  groźbą  surowych  kar,  mieli  zgłaszać  się  funkcjonariusze  przedwojennej  Policji  Państwowej.

Powrót na górę strony