Aktualności

Koordynatorzy zarządzania strategicznego

Data publikacji 20.09.2023

Koordynatorzy zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej, ze wszystkich garnizonów w kraju spotkali się w słupskiej Szkole Policji. Kilkudniowe spotkanie miało charakter szkoleniowo-informacyjny.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej, Szkół Policji oraz Komendy Głównej Policji. Zespół koordynatorów został powołany w grudniu 2021 roku decyzją nr 451 Komendanta Głównego Policji.

Kilkudniowe spotkanie w Słupsku miało na celu wymianę informacji pomiędzy koordynatorami z zakresu zarządzania strategicznego a także zwiększenie ich kompetencji. W części szkoleniowej odbyły się warsztaty pod nazwą „Zarządzanie przez cele”.

Powrót na górę strony