Aktualności

Najważniejszy sprawdzian

Data publikacji 06.10.2023

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w połowie marca rozpoczęli swoje zajęcia, przystąpili dziś rano (6.X.) do egzaminu końcowego. Ci, którzy uzyskają oceny pozytywne, po południu otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia - przepustkę do pełnienia policyjnej służby w swoich jednostkach liniowych.

Policjanci, którzy przystąpili dziś rano do egzaminu mają za sobą  1147 godzin zajęć dydaktycznych, w trakcie których zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.
Jeśli wynik egzaminu będzie pozytywny, policjanci otrzymają dziś po południu świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego i  zostaną skierowani do swoich macierzystych jednostek.

Relację z wręczenia świadectw zamieścimy w godzinach popołudniowych.

Powrót na górę strony