Aktualności

Absolwenci Szkoły Policji

Data publikacji 06.10.2023

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła w piątek mury słupskiej Szkoły Policji. Nowi policjanci weryfikować będą teraz w terenie zdobywaną przez prawie siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w połowie marca ubiegłego roku i po kilku dniach, 14 marca, trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Ukończenie obowiązkowego szkolenia zawodowego podstawowego uprawnia policjantów do podjęcia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W auli świadectwa absolwentom wręczył Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała. Po wręczeniu świadectw Komendant wręczył również dyplomy zwycięzcom XLI. edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i Ruchu Drogowego, w którym zwyciężył post. Tomasz Ciurzyński z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim przed post. Pawłem Kozakiem z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu i post. Adrianem Słowikowskim z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Więcej zdjęć z uroczytości wręczenia świadectw.

Przykazania przedwojennego policjanta:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

Powrót na górę strony