Aktualności

Postępowanie z osobami nietrzeźwymi

Data publikacji 13.10.2023

Aby wzbogacić przekazywaną podczas zajęć wiedzę, wykładowcy słupskiej Szkoły Policji odwiedzają ze słuchaczami różnego rodzaju instytucje, których działalność związana jest z codzienną policyjną służbą. Jedną z nich jest placówka, do której dowożone są osoby po dużym spożyciu alkoholu.

W ramach popołudniowych zajęć fakultatywnych wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego odwiedzili wraz z młodymi policjantami Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. SORPA to nowa nazwa funkcjonującej od wielu lat Izby Wytrzeźwień. W placówce, która prowadzi głównie opiekę nad osobami nietrzeźwymi, funkcjonuje też punkt konsultacyjny realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania placówki, a przede wszystkim zasadami przyjęcia osób w celu wytrzeźwienia. Oprowadzający policjantów kierownik zmiany omówił między innymi podstawy prawne oraz dokumentacje wymaganą podczas przyjęcia osób w celu wytrzeźwienia.
Dzięki takim fakultatywnym zajęciom, słuchacze - już po rozpoczęciu służby - będą mogli w profesjonalny sposób zająć się osobą dowożoną do placówki w celu wytrzeźwienia oraz w odpowiedni sposób wypełnić niezbędną dokumentację z tym związaną.

Powrót na górę strony