Aktualności

Niemiecko-polskie ćwiczenia słuchaczy

Data publikacji 20.11.2023

We wspólnych zajęciach z niemieckimi kolegami uczestniczyli w Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu niedaleko Berlina słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego ze słupskiej Szkoły Policji. W czasie kilkudniowego pobytu w Niemczech polscy policjanci poznawali też strukturę i specyfikę służby niemieckiej formacji policyjnej.

Polscy policjanci w trakcie pobytu w Oranienburgu uczestniczyli w zajęciach z niemieckimi wykładowcami i studentami kursu podstawowego. Poznawali też realia służby policjantów w odpowiedniku polskiego Oddziału Prewencji, który zlokalizowany jest w Poczdamie.
Przedstawiciele Szkoły Policji gościli też w obiektach strzeleckich zlokalizowanych na terenie oranienburskiej szkoły oraz na terenie ośrodka w Liebenbergu, gdzie niemieccy studenci prowadzą zajęcia praktyczne z taktyki i technik interwencji oraz szkolą się w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W odróżnieniu od polskiego, szkolenie podstawowe policjantów w niemieckim landzie Brandenburgia trwa dwa i pół roku. Słuchacze niemieccy nie są skoszarowani na terenie szkoły. Mieszkają w mieście, a do szkoły przychodzą jedynie na zajęcia.
Metodyka kształcenia jest natomiast zbliżona do rozwiązań dydaktycznych funkcjonujących w naszym kraju. Bardzo duży nacisk jest kładziony na zajęcia praktyczne i wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.
W rozmowach podsumowujących wizytę słuchacze słupskiej Szkoły Policji wskazali, iż pomimo służby w innych krajach, procedury stosowane przez polskich policjantów, w wielu przypadkach nie różnią się znacznie od tych stosowanych w Niemczech.

Wspólne kontakty Szkół Policji w Słupsku i Oranienburgu trwają już 28 lat. Jednym z efektów współpracy obu placówek są wymiany słuchaczy i wykładowców. Szkoły uczestniczą również przygotowywaniu policjantów z Polski i Niemiec do wspólnego pełnienia służby w rejonach przygranicznych. Wymiana taka pozwala uchwycić różnice w policyjnej interwencji, mimo, że dotyczy ona takiej samej sytuacji. Systemy prawne Polski i Niemiec, choć podobne do siebie, w niektórych płaszczyznach nieco inaczej traktują określone zdarzenia i przewidują różne tryby postępowania.

Powrót na górę strony