Aktualności

Ta wiedza ratuje życie

Data publikacji 21.11.2023

Na kursach specjalistycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy doskonalą swoje umiejętności policjanci z jednostek terenowych Policji. Każdy policjant nabył takie umiejętności tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego. Warto o tym pamiętać, gdy nagle potrzebna będzie pomoc.

Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest ugruntowaniem, ale i rozszerzeniem dotychczas posiadanej wiedzy i umiejętności ratowniczych. Każdy policjant już czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Policjant ma obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również zasad policyjnej etyki zawodowej.

Na kurs do słupskiej Szkoły Policji kierowani są głównie policjanci służb patrolowo-interwencyjnych, którzy z racji specyfiki swojej służby najczęściej stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych.

Powrót na górę strony