Aktualności

Egida-23

Data publikacji 27.11.2023

Ćwiczenia pod kryptonimem „Egida-23” odbyły się w poniedziałek w słupskiej Szkole Policji. W ćwiczeniach udział wzięli tym razem pracownicy jednostki.

Celem ćwiczenia było między innymi sprawdzenie gotowości działania pracowników Policji posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne a także zapoznanie z zakresem działań służbowych wykonywanych w trakcie pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej. Uczestnicy poszerzyli także swoją wiedzę w zakresie pełnienia służby w Szkole Policji.
Ćwiczenia miały także podwyższyć poziom przygotowania Szkoły Policji w Słupsku do realizacji procedur związanych z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.
W zajęciach - w charakterze wykładowcy - uczestniczył również przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku, który omówił obowiązki osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej.

Ćwiczenia „Egida-23” odbywały się w tym samym czasie w ponad 30  jednostkach policyjnych na terenie kraju. W słupskiej Szkole koordynatorem ćwiczeń był Wydział Bezpieczeństwa Informacji.

Powrót na górę strony