Aktualności

Pomorscy instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji 04.12.2023

Policjanci z jednostek terenowych garnizonu pomorskiego uczestniczą w kursie instruktorów strzelań policyjnych. Po raz pierwszy od kilkunastu lat szkolenie prowadzone przez wykładowców słupskiej Szkoły Policji nie jest prowadzone w siedzibie naszej jednostki lecz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie garnizonu pomorskiego. Zgodnie z wydawanymi co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe.
W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia kandydaci na instruktorów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Całość prowadzą policyjni wykładowcy z Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego Słupskiej Szkoły Policji. Przez cały okres kursu uczestnicy są słuchaczami słupskiej Szkoły Policji.
 
Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalą swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznają się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.
Każdy kandydat na instruktora poznaje zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznaje się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

W ramach końcowego egzaminu, który odbędzie jeszcze przez świętami Bożego Narodzenia, każdy z przyszłych instruktorów przeprowadzi samodzielnie zajęcia strzeleckie, które będą oceniane przez komisję. Absolwenci kursu od przyszłego roku samodzielnie prowadzić będą zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego w swoich macierzystych jednostkach.

Powrót na górę strony