Aktualności

Na początku policyjnej kariery

Data publikacji 07.12.2023

Ponad 150 nowo przyjętych do służby policjantów rozpoczęło dziś (7.XII.) szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Policji. Przez siedem miesięcy młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie prawdziwej policyjnej służby.

Nowi słuchacze to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Nowo przyjętych do służby policjantów na szkolenie do Słupska skierowały Komendy Wojewódzkie Policji w Gorzowie Wlkp., Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród rozpoczynających szkolenie panie stanowią prawie 40 procent składu osobowego.

Witając nowo przybyłych Zastępca Komendanta Szkoły insp. Maciej Marciniak podkreślił, że przed słuchaczami jest teraz oreas intensywnej nauki, który jednak bardzo szybko mnie. Zastępca Komendanta wskazał również, że młodzi policjanci mają do dyspozycji bardzo dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną, która będzie im służyć pomocą przez cały okres nauki. Zachęcał również nowych policjantów do aktywnego udziału w Radzie Słuchaczy.
Na zakończenie głos zabrał również kapelan Szkoły ks. kan. Wojciech Filimon, który poinformował słuchaczy o możliwości skorzystania z posługi duszpasterskiej i życzył im sukcesów w pierwszym etapie ich policyjnej kariery.

Na szkoleniu słuchacze przebywać będą do 7 lipca przyszłego roku. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla nich początkiem prawdziwej policyjnej kariery.

Powrót na górę strony