Aktualności

O policyjnej taktyce na wyjeździe

Data publikacji 08.12.2023

Kolejny specjalistyczny kurs poza murami jednostki prowadzą wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Tym razem policyjni dydaktycy prowadzą zajęcia z taktyki i technik interwencji (TiTS). W wyjazdowych zajęciach odbywających się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczą policjanci z jednostek terenowych garnizonu pomorskiego.

Jest to drugi - po kursie instruktorów strzelań policyjnych - kurs, który prowadzony jest przez słupską Szkolę Policji, ale poza jej siedzibą, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
W kursie TiTS uczestniczą policjanci, którzy w swoich jednostkach macierzystych prowadzić będą zajęcia z taktyki i technik interwencji w ramach doskonalenia lokalnego. Aby rozpocząć zajęcia na tym kursie wymagane było uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym, w trakcie którego policjanci musieli wykazać się umiejętnością stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz umiejętnościami technicznymi służącymi do realizacji interwencji policyjnych.

Kurs trwa cztery tygodnie; na zakończenie zajęć wszyscy słuchacze przystąpią do egzaminu składającego się z: zademonstrowania umiejętności wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią palną; przeprowadzenia interwencji policyjnej oraz przeprowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w zakresie objętym doskonaleniem zawodowym policjantów.

Absolwenci szkolenia otrzymają świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego i tym samym nabędą uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Policji oraz będą też mieli prawo egzaminowania innych policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji, a także umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Udział wykładowców słupskiej Szkoły Policji w takich specjalistycznych, wyjazdowych kursach sprzyja również doskonaleniu własnego warsztatu między innymi w zakresie metodologii prowadzenia zajęć oraz realizacji ćwiczeń dostosowanych do realiów codziennej służby policjantów pionu prewencji.

Powrót na górę strony