Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 10.12.2023

W niedzielę, 10 grudnia, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które miało miejsce właśnie 10 grudnia.

Deklaracja opiera się na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi. Każdy rodzi się wolny i równy w prawach i obowiązkach. 10 grudnia 1948 roku społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice.

Z każdym rokiem Polska staje się coraz bardziej krajem wielokulturowym i wieloetnicznym, a my policjanci pełniąc służebną rolę wobec społeczeństwa, mamy stać na straży praw i wolności wszystkich ludzi.
We wszystkich swych działaniach mamy obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Nasze postępowanie w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca jakiekolwiek uprzedzenia.

Policjant wykonując swoje obowiązki kieruje się przede wszystkim prawem, ale jego stosowanie nie wyklucza ludzkiego podejścia i traktowania każdego człowieka z szacunkiem. W rocznicę tego wydarzenia, pamiętajmy o hasłach, które powinny być obecne w naszej codziennej służbie: „Pomagać i chronić” oraz „Po pierwsze człowiek”.

Z tej okazji w poniedziałek (11.XII.) o godz. 16.00 w auli Szkoły odbędzie się wykład na temat działalności organów wizytujących miejsca przebywania osób pozbawionych wolności w kontekście przestrzegania praw tych osób, a o godz. 17.00 na temat praw człowieka i etyki zawodowej w służbie policjanta.

Powrót na górę strony