Aktualności

GRECO - przeciwko korupcji

Data publikacji 20.12.2023

Dobiega końca kolejny etap realizacji europejskiego programu GRECO, w którym uczestniczy także polska Policja. GRECO (Group of States against Corruption) to Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana przez Radę Europy w 1999 roku.

GRECO sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady Europy. Grupa prowadzi także platformę internetową do wyszukiwania dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji.
Jednym z zaleceń podczas realizacji tego programu jest publikacja różnorodnych materiałów omawiających walkę z korupcją. Poniżej prezentujemy materiały przygotowane przez wykładowców Szkoły Policji, które poświęcone są roli sygnalisty w aspekcie walki z korupcją.

 


Sylwia Ceglarek-Ginter, Daniel Milczarek „Ochrona sygnalisty i kanały zgłoszeń” (.plik PDF)

 


Sylwia Ceglarek-Ginter, Daniel Milczarek „Ślubuję strzec honoru, godności
i dobrego imienia służby - sygnalista jako świadek nieprawidłowości” (.plik PDF)

 


Daniel Milczarek „Przestępstwa o charakterze korupcyjnym w kontekście roli sygnalisty” (.plik PDF)

 


Daniel Milczarek „Rola sygnalisty w ujawnianiu przestępstw korupcyjnych” (prezentacja .ppsx)

 

Powrót na górę strony