Aktualności

Współpraca w ramach Erasmus+

Data publikacji 21.12.2023

Aktywnie rozwija się międzynarodowy projekt współpracy policyjnych jednostek szkoleniowych realizowany w ramach europejskiego Programu Erasmus+. Uczestnikiem jednego z takich przedsięwzięć jest Szkoła Policji w Słupsku.

Projekt współpracy policyjnych jednostek szkoleniowych rozpoczął się we wrześniu tego roku. Gospodarzem projektu jest Akademia Policji w Zagrzebiu a uczestnikami: Szkoła Policji Litwy, Agencja ds. Edukacji i Szkolenia Zawodowego w Bośni i Hercegowinie oraz Szkoła Policji w Słupsku. We wrześniu również - w Zagrzebiu - nastąpiło podpisanie porozumienia między uczestnikami programu.

W październiku odbyły się spotkania w formule on-line, podczas których koordynatorzy i eksperci wspólnie utworzyli ogólny zarys tematyki oraz programu szkolenia, który zatytułowali jako „Wspólny program nauczania dla służb ratowniczych w zakresie użycia siły i procedur taktycznych pierwszej pomocy - `FIRST-TAC` ”.

Podczas jesiennych spotkań on-line zostały także rozdzielone zadania poszczególnym partnerom dotyczące przygotowania materiałów szkoleniowych pod kątem merytorycznym i metodycznym na spotkanie robocze „face to face meeting” w Zagrzebiu.

Spotkanie robocze wszystkich stron odbyło się na przełomie listopada i grudnia w Zagrzebiu. Jego efektem jest opracowanie celów szkolenia oraz celów poszczególnych zagadnień. Uczestnicy zajęli się także wyznaczeniem ram czasowych oraz określeniem czasu realizacji poszczególnych elementów szkolenia. Wstępnie nakreślono również wymagania w zakresie kadry instruktorskiej, zaplecza oraz sprzętu potrzebnego do realizacji poszczególnych tematów zajęć.

Kolejne spotkanie robocze uczestników programu odbędzie się w połowie stycznia przyszłego roku na Litwie. Pierwsze pilotażowe szkolenia w krajach-uczestnikach programu zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z dotychczasowych spotkań w Zagrzebiu.

Powrót na górę strony