Aktualności

Promocja oficerska sprzed lat

Data publikacji 27.12.2023

76 lat temu, pod koniec grudnia 1947 roku, w centrum Słupska miała miejsce jedna z pierwszych promocji oficerskich. Absolwenci Szkoły Oficerskiej funkcjonującej w ramach Centrum Wyszkolenia promowani byli na dzisiejszym placu Zwycięstwa. Kontynuatorką tych tradycji jest teraz Akademia Policji w Szczytnie.

Protoplasta dzisiejszej Szkoły Policji - Centrum Wyszkolenia było konglomeratem trzech niezależnych jednostek szkoleniowych: Szkoły Szeregowych, Szkoły Przewodników Psów Służbowych oraz Szkoły Oficerskiej.
Lokalizacja właśnie w Słupsku, czyli na północy Polski, takich właśnie placówek nie była przypadkowa. Władze miejskie, a dokładnie pierwszy powojenny burmistrz Władysław Fedorowicz, już od kwietnia 1945 roku zabiegały o lokalizację w mieście dużej jednostki milicji, która dałaby odpór agresywnym zrachowaniom żołnierzy Armii Czerwonej, których garnizon znajdował się w Słupsku aż do 1949 roku. Sowieci bardzo często dopuszczali się różnego rodzaju przestępstw na ludności cywilnej, która nie miała nikogo, kto stanąłby w jej obronie. Dlatego między innymi, aby dbać o porządek publiczny i powstrzymać samowolę czerwonoarmistów, władze w Warszawie zdecydowały o organizacji w Słupsku Centrum Wyszkolenia.

O tym jaką rolę w pierwszych powojennych latach odgrywało Centrum wiemy z wywiadów, które przeprowadziliśmy kilka lat temu z żyjącymi jeszcze wtedy absolwentami a także z badań historyków.
Słuchacze Centrum niejednokrotnie w czasie interwencji używali broni palnej do odstraszenia pijanych czerwonoarmistów, którzy urządzali burdy na ternie miasta. Dochodziło także do sporadycznej wymiany ognia. Doceniając rolę ówczesnych milicjantów władze miasta niejednokrotnie podkreślały ich pomoc. Na plakacie informującym o uroczystej, już trzeciej po wojnie, promocji oficerskiej można przeczytać między innymi, że „… życie miasta Słupska, jest ściśle związane z Centrum Wyszkolenia…”.
Promocja oficerska odbyła się w centrum Słupska na dzisiejszym placu Zwycięstwa. Promocji nowych oficerów dokonał Komendant Główny gen.dyw. Franciszek Józwiak.

Na marginesie tej rocznicy warto również przypomnieć, że w pierwszych latach funkcjonowania Centrum Wyszkolenia jego kadra składała się głównie z przedwojennych policjantów, w tym policyjnych wykładowców z Centralnej Szkoły Policji Państwowej w Mostach Wielkich, której kontynuatorką tradycji jest dzisiejsza Szkoła Policji w Słupsku. Komendantem Centrum w pierwszych latach był płk. Jan Płotnicki przedwojenny Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Łucku, Tarnopolu a następnie adiutant Komendanta Głównego Policji Państwowej. Szkoła Oficerska funkcjonowała w Słupsku do września 1954 roku, kiedy to jej siedzibę przeniesiono do Szczytna.

Powrót na górę strony