Aktualności

Misja EULEX i Agenda ONZ

Data publikacji 03.01.2024

O konfliktach zbrojnych na świecie a także o udziale kobiet w misjach i operacjach pokojowych mówiono podczas popołudniowych zajęć w auli słupskiej Szkoły Policji. Prelegentami byli policjanci z Komendy Głównej Policji oraz ze Szkoły Policji w Słupsku.

W trakcie wykładów mówiono między innymi o aktualnych konfliktach w Europie i na świecie a także ich genezie. W tym kontekście sierż.szt. Jan Gregoriew z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przedstawił główne założenia Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a w szczególności jej znaczenie dla przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez polską Policję.

Jednym z interesujących tematów była potrzeba zwiększenia udziału kobiet w procesach pokojowych, misjach i operacjach pokojowych. Mówiono tu między innymi o konieczności wzmocnienia roli kobiet w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju. Podkreślano również rolę ochrony i wsparcia kobiet oraz dzieci, które są uczestnikami konfliktów zbrojnych.
Całość zajęć została zorganizowana dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego przez Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka - podinsp. Dorotę Trzaskuś.

Oddzielnym zagadnieniem, które przedstawiono podczas spotkania, była służba pełniona w ramach kontyngentów policyjnych.  Szczegółowo omówił to nadkom. Michał Jaśkowski ze Szkoły Policji w Słupsku, który kilkakrotnie pełnił służbę w ramach misji EULEX w Kosowie, przedstawił kryteria doboru do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która stacjonuje w Kosowskiej Mitrovicy.
Prelegent, który był również Zastępcą Dowódcy Jednostki podczas jednej z ostatnich rotacji, zwrócił także uwagę na równość szans w postępowaniu kwalifikacyjnym a w dalszej kolejności - ćwiczeniach zgrywających, które przed wyjazdem prowadzone są w słupskiej Szkole Policji. Poruszone zostały też aspekty dotyczące zadań wykonywanych przez kobiety misjonarki wchodzące w skład Jednostki Specjalnej Polskiej Policji.

 

 

Zadania i struktura Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełni misję w Kosowie były także tematem zajęć, które nadkom. Michał Jaśkowski przeprowadził w Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu. Udział w tych zajęciach wzięli niemieccy policjanci z Brandenburgi, którzy w oranienburskiej szkole przygotowują się do udziału w misjach pokojowych Unii Europejskiej w charakterze ekspertów.
Przedstawiciel Szkoły Policji omówił podczas wykładów funkcjonowanie polskiej jednostki policyjnej, która realizuje zadania w ramach misji Unii Europejskiej EULEX mającej na celu umacnianie praworządności oraz wspieranie i umacnianie władz administracyjnych Kosowa. Wśród poruszanych zagadnień znalazło się także omówienie współpracy z formacjami policyjnymi i wojskowymi innych państw, które również pełnią służbę w Kosowie w ramach misji EULEX oraz KFOR.

Powrót na górę strony