Aktualności

Przed wyjazdem na misję EULEX w Kosowie

Data publikacji 08.01.2024

Jednostka Specjalna Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego, rozpoczęła ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc policyjni misjonarze będą poznawać specyfikę służby w Kosowie.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 36. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji EULEX prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest podinsp. Krzysztof Kosiński, a jego zastępcą - podinsp. Bartosz Szynczewski.
Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie przygotowujących się do misji policjantów znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 125 policjantów, w tym 4 policjantki.
Policjantów przywitał podczas inauguracji insp. Maciej Marciniak - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. W trakcie inauguracji głos zabrał także Kapelan Szkoły ks.kan. Wojciech Filimon, który poinformował o możliwości skorzystania przez policjantów Jednostki Specjalnej z posługi duszpasterskiej w trakcie pobytu na terenie jednostki.

Przez miesiąc policjanci, pełniący na co dzień służbę w różnych jednostkach, prowadzić będą ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmuje między innymi taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku.
Policjanci doskonalić będą także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program ćwiczeń zawiera również doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób. Program szkolenia został dostosowany do aktualnych realiów służby - znajduje się tam teraz więcej zajęć praktycznych oraz tematyka dotąd nie poruszana podczas szkoleń.

Wprowadzeniem do realiów pełnienia służby w Kosowskiej Mitrovicy było połączenie video z dowódcą obecnie stacjonującej na Bałkanach 35. zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Nadkom. Robert Stosio przedstawił zgromadzonym w auli policjantom realizowane zadania i specyfikę podejmowanych teraz interwencji.
Bezpośrednio po zakończeniu połączenia video z Kosowską Mirtovicą sierż.szt. Jan Gregoriew z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przedstawił główne założenia Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w kontekście przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez polską Policję.

Wszystkie policyjne formacje wyjeżdżające na misję są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród wyzwań, które staną przed policjantami 36. rotacji znajdować się będą potencjalne konflikty spowodowane nie tylko różnicami w zakresie wyznawanej religii, ale także poglądami politycznymi, które w Serbii i Kosowie zaostrzyły się po wybuchu wojny na Ukrainie.
Powrót na górę strony