Aktualności

Obezwładnianie energią elektryczną

Data publikacji 10.01.2024

Pierwszy w tym roku specjalistyczny kurs z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej trwa w słupskiej Szkole Policji. Udział w zajęciach biorą policjanci, którzy mają już uprawnienia użytkownika, a w przyszłości szkolić będą swoich kolegów w jednostkach terenowych.

W trakcie części teoretycznej kursu mowa jest o istniejących unormowaniach prawnych, obowiązujących procedurach i właściwym postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa policjantów. Zagadnienia te poruszane są w kontekście skutecznego i na większą skalę, stosowania humanitarnych środków przymusu bezpośredniego.
Instruktorzy prowadzący zajęcia mówią też o wpływie stresu na efektywność podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych. Każdy z policjantów zapoznaje się ze studium przypadku dotyczącego użycia broni palnej i ewentualnych możliwości wykorzystania w tej konkretnej sytuacji paralizatora elektrycznego.

Zajęcia praktyczne w trakcie kursu dotyczą między innymi wpływu taktycznych umiejętności posługiwania się paralizatorami na poziom bezpieczeństwa policjantów podczas przeprowadzania interwencji policyjnych. Każdy z policjantów doskonali podczas ćwiczeń obezwładnianie osób, ale również agresywnych zwierząt.
Jednym z aspektów w trakcie ćwiczeń jest udzielenie pierwszej pomocy obezwładnianej osobie - o ile istnieje taka potrzeba. Instruktorzy omawiają też sposób udzielania informacji mediom w przypadku użycia (wykorzystania) urządzeń obezwładniających za pomocą energii elektrycznej.

Na zakończenie kursu każdy z policjantów przystąpi do egzaminu instruktorskiego, wynik pozytywny oznaczać będzie potwierdzenie zdobycia wymaganej wiedzy i umiejętności oraz nadanie uprawnień do szkolenia policjantów w zakresie posługiwania się urządzeniami do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Uprawnienia do nadawania stopni instruktorskich posiadają wykładowcy słupskiej Szkoły Policji, którzy posiadają tytuł „master instructor” w zakresie posługiwania  się różnymi modelami Taserów.

Powrót na górę strony