Aktualności

Nowi instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji 12.01.2024

Grupa 15 policjantów otrzymała dziś tytuł Instruktora strzelań policyjnych. W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w słupskiej Szkole Policji kandydaci na instruktorów zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego w jednostkach terenowych.

Uczestnicy kursu mają teraz uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok, na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji, wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta.
Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalili swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznali się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.

Każdy absolwent poznał zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznali się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

Na koniec, każdy z uczestników poprowadził samodzielnie obserwowane zajęcia z wybranych zagadnień dotyczących doskonalenia strzeleckiego. W zakończonym właśnie kursie uczestniczyli policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Wśród absolwentów jest także dwóch Policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Powrót na górę strony