Aktualności

O policyjnym kształceniu na konferencji

Data publikacji 17.01.2024

O różnych aspektach systemów edukacji, w tym o systemie edukacji policyjnej mówiono podczas online`owej konferencji zorganizowanej przez Center for American Studies. Szkołę Policji w Słupsku reprezentowała wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

Konferencja została zorganizowana pod hasłem „Problemy systemu edukacji i nauki. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”. Przedstawicielka Szkoły Policji, nadkom. Anna Synak skupiła się między innymi nad proponowanymi przez naukowców metod nauczania dorosłych. Nasza przedstawicielka omówiła też innowacyjne metody nauczania młodych adeptów sztuki policyjnej, aby iść z „duchem czasu” i spełnić oczekiwania, a tym samym urozmaicić słuchaczom proces kształcenia już na samym początku nauki zawodu policjanta.

Od policjanta społeczeństwo wymaga szybkiej reakcji, a w szczególności kompetencji na wysokim poziomie. Rola nauczyciela policyjnego w nauczaniu policyjnym jest ogromna w całym procesie dydaktycznym, nie tylko podczas szkolenia zawodowego podstawowego, ale także po jego ukończeniu i rzutuje na efekty w dalszym etapie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych u policjantów.

Powrót na górę strony