Aktualności

Dydaktyk na emeryturze

Data publikacji 22.02.2024

Po wielu latach służby w policyjnym mundurze na zaopatrzenie emerytalne przeszedł podinsp. Marek Dąbrowski z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego. W ostatnim dniu służby życzenia odchodzącemu funkcjonariuszowi złożył Komendant Szkoły.

Podinsp. Marek Dąbrowski służbę w Policji rozpoczął w maju 1998 roku jako aplikant ówczesnego Zakładu Informatyki słupskiej Szkoły Policji; z naszą jednostką związany był przez cały okres pełnienia służby. Po za Zakładem Informatyki pełnił kolejno służbę w Zakładzie Współpracy Ze Społeczeństwem, Zakładzie Służby Kryminalnej, Zakładzie Służby Prewencyjnej, Zakładzie Ogólnozawodowym, Zakładzie Prewencji i wreszcie w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego, gdzie do dzisiaj zajmował stanowisko starszego wykładowcy.

Poza realizacją podstawowych zadań służbowych wynikających bezpośrednio z obowiązków starszego wykładowcy angażował się również w poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych organizując wizyty w słupskiej Izbie Wytrzeźwień czy spotkania z przedstawicielami jednostek terenowych Policji w sprawie postępowań dyscyplinarnych i skargowych w Policji.
Pełnił również funkcję sędziego podczas kilku edycji finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Uczestniczył także aktywnie w działaniach Specjalnej Grupy WOPR oraz Klubu HDK PCK przy Szkole Policji.

W ostatnim dniu służby z odchodzącym wykładowcą spotkał się Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała. Komendant wręczył podinsp. Markowi Dąbrowskiemu list z podziękowaniami i życzeniami a Zastępca Komendanta mł.insp. Alina Majchrzak wręczyła drobny upominek.

Powrót na górę strony