Aktualności

Dyżurny i policjant w terenie

Data publikacji 22.02.2024

Praktyczne aspekty pełnienia służby przez policjanta prewencji i ruchu drogowego w kontekście komunikacji z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji - to temat ostatnich popołudniowych fakultetów dla młodych policjantów. Zajęcia zorganizowane zostały w szkolnym Komisariacie Policji.

Podczas fakultetów policjanci, którzy rozpoczną dopiero swoją służbę w terenie, mogli przekonać się jak wyglądają ich działania podczas interwencji z perspektywy dyżurnego jednostki, który z racji zajmowanego stanowiska pełni rolę zarządzającego, nadzorującego oraz kontrolującego pracę podległych sobie funkcjonariuszy. W wielu przypadkach to właśnie dyżurny instruuje policjanta w jaki sposób ma wykonywać określone zadania w związku ze zleconą interwencją.

Kluczowe znaczenie w komunikacji pomiędzy policjantami z obsady stanowiska kierowania, a funkcjonariuszami „na drodze” jest przekazywanie informacji z miejsca zdarzenia drogowego lub interwencji. Umożliwia to w sposób sprawny i efektywny dyżurnemu podjęcie właściwych decyzji odnośnie skierowania na miejsce dodatkowych sił i środków, a także na podstawie zebranych informacji udzielenie funkcjonariuszowi instruktażu w jaki sposób wykonać kolejne czynności, aby interwencja mogła zostać przeprowadzona i zakończona w sposób prawidłowy.

Prowadzący zajęcia nadkom. dr Artur Winnicki przedstawiał wiele praktycznych przykładów komunikacji dyżurnego z policjantem wykorzystując własne doświadczenia z pracy na tym stanowisku. Wiedza teoretyczna poparta własnym doświadczeniem była dla słuchaczy źródłem wielu cennych wskazówek, które już wkrótce będą mogli sprawdzić podczas swoich pierwszych samodzielnych służb.

Powrót na górę strony