Aktualności

Wykład dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem

image „Polski system penitencjarny a podkultura więzienna” - to temat kolejnego wykładu, w którym mogli uczestniczyć słuchacze szkolenia podstawowego. W rolę wykładowcy wcielił się tym razem dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem mjr Wojciech Brzozowski.

Kara pozbawienia wolności to kara najsurowsza ze wszystkich, jakie przewiduje polski kodeks karny. Jej stosowanie uzasadnione jest w odniesieniu do sprawców przestępstw na podstawie orzeczonego wyroku sądu. Orzekanie kary pozbawienia wolności powinno być formą ostateczną. Jej celem jest z jednej strony izolacja osoby od reszty społeczeństwa, ale przede wszystkim podjęcie działań umożliwiających powrót skazanego do społeczeństwa po odbyciu kary pozbawienia wolności. Zasady wykonywania kary zostały określone w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego, gdzie szczegółowo określono cele, jakie powinna ta kara spełnić.
Podczas wykładu prowadzący dokonał analizy przepisów regulujących odbywanie kary pozbawienia wolności jak również organizacji systemu penitencjarnego w Polsce.

mjr Wojciech Brzozowski
dyrektorZakładu Karnego w Czarnem
  (pobierz)

W 2011 roku w Polsce karę pozbawienia wolności w Zakładach Karnych odbywało ponad 80 tys. osób. Wielu ze skazanych w warunkach izolacji przebywa przez kilka lub kilkanaście lat. Pracownicy Służby Więziennej muszą być profesjonalnie przygotowani do wykonywania zadań w tak specyficznym środowisku, którego nieodłącznym elementem środowiska jest również podkultura więzienna. Podczas wykładu mjr Wojciech Brzozowski bardzo szczegółowo omówił funkcjonowanie tego środowiska, jego „tajnego” języka, (grypsery) oraz tatuaży. Przekazane wiadomości zostaną wykorzystane przez młodych policjantów podczas służby w jednostkach terenowych Policji, gdzie niejednokrotnie będą mieć styczność z członkami podkultur więziennych. Obowiązkiem policjanta jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności i wiedzy w różnych obszarach funkcjonowania naszego społeczeństwa, którego elementem są Zakłady Karne i przebywający tam skazani.

Uczestnikami spotkania byli członkowie „Koła Prawno-Kryminalistycznego”, którego współopiekunem jest podkom. Przemysław Kaczorowski, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej i organizator wykładu.

Dzień wcześniej słuchacze, w ramach przygotowań do wykładu, mieli możliwość obejrzenia filmu "Symetria" ukazującego pobyt osób umieszczonych w areszcie śledczym. Projekcja w auli Szkoły była możliwa dzięki uprzejmości firmy MPLC, która po zawarciu umowy ze Szkołą Policji, wydała certyfikat umożliwiający bezpłatne odtwarzanie filmów w szkolnej auli.


(30.5.2012)

Powrót na górę strony