Aktualności

Działania w warunkach zagrożenia państwa

imageSpotkanie robocze grupy ekspertów, którzy zajmują się przygotowaniem nowych wzorów dokumentów, związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych Policji, rozpoczęło się dziś przed południem w słupskiej Szkole Policji. Udział w kilkudniowym spotkaniu biorą eksperci Komend Wojewódzkich oraz Komendy Głównej Policji.

Przez pięć dni policyjni eksperci zajmować się będą opracowaniem i przygotowaniem nowych wzorów dokumentów do planów działań kierowników jednostek organizacyjnych Policji. Materiały te dotyczyć będą sytuacji zagrożenia państwa, a także czasu wojny. Praca nad wzorami dokumentów wynika z nowych regulacji prawnych, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji.
W dwunastoosobowym zespole znajdują się przedstawiciele Komendy Głównej, Komendy Stołecznej, a także Komend Wojewódzkich z Kielc, Krakowa, Łodzi i Szczecina. Szkołę Policji w Słupsku reprezentuje dwóch policjantów: asp. Marcin Budzich i sierż.szt. Szymon Dąbrowski z Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Opracowane podczas obrad zespołu wzory dokumentów, po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego, będą wykorzystywane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

podkom.Sławomir Ignatowski
Sztab Główny Policji
  (pobierz)

(5.3.2012)

Powrót na górę strony