Aktualności

Prawa Człowieka wobec przemocy

imageZakończyliśmy pierwszą turę inicjatyw dotyczących stawiania oporu przemocy, przy jednoczesnym podkreślaniu godności człowieka, jego praw i wolności. Podczas spotkań z ekspertami, pokazów filmowych oraz spotkań z osobami dotkniętymi przemocą, policjanci szukali mniej standardowych metod radzenia sobie z przemocowymi sytuacjami.

Ideą spotkań, które organizowała pełnomocnik Komendanta Szkoły do spraw Ochrony Praw Człowieka kom. Ewa Pietruczuk, było rozszerzenie sposobu patrzenia na problemy osób dotkniętych przemocą oraz osób żyjących w nierozwiązanych, trwających latami konfliktach. Zaczynając od tych bardziej odległych, jak konflikty zbrojne i ich wpływ na zwykłych ludzi, po te bliższe codziennej służbie, jak przemoc domowa.

W ramach cyklu przeciw przemocy odbyło się kolejne spotkanie w konwencji Żywej Biblioteki. Tym razem żywymi książkami były ofiary przemocy w rodzinie - podopieczne Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Podczas pogadanki z osobami dotkniętym przemocą można było skonfrontować własne poglądy, opinie, a być może i uprzedzenia. Uczestnicy spotkania z pewnością po raz kolejny przekonali się ze nie warto „oceniać książki po okładce”.

(29.02.2011)

Powrót na górę strony