Aktualności

Policyjni Pełnomocnicy ds. ochrony Praw Człowieka

image Pełnomocnicy Komendantów do spraw ochrony Praw Człowieka z Komend Wojewódzkich Policji oraz ze Szkół Policji na spotkaniu w Warszawie podsumowali miniony rok pracy. W trakcie obrad, które odbywały się w Komendzie Głównej układano również plan działań na ten rok.

Oprócz nakreślania zadań Pełnomocnicy spotkali się również z przedstawicielem Krajowego Mechanizmu Prewencji z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Panem Przemysławem Kazimirskim. Rozmowy dotyczyły możliwości i zasad współpracy. W trakcie dwudniowych obrad odbyło się również spotkanie informacyjne z Dyrektorem Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków, Danutą Głowacką-Mazur, która wyznaczyła obszary, gdzie niezbędne jest udoskonalenie zarówno przepływu informacji, jak i wprowadzenie bardziej skutecznych mechanizmów chroniących prawa człowieka.

Uczestnicy spotkania omawiali także kwestie właściwej realizacji zadań przez policjantów wobec osób transseksualnych. Zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Trans-fuzja wskazali na praktyczne trudności funkcjonowania osób o nienormatywnej tożsamości płciowej. Całości spotkania towarzyszyła kamera Studia Filmowego Kalejdoskop, by udokumentować zmiany jakie dokonują się w mentalności polskiej Policji.
Szkołę Policji w Słupsku reprezentowała podczas spotkania kom. Ewa Pietruczuk – pełnomocnik Komendanta Szkoły do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Niektóre z tematów, które omawiane były w Warszawie, są już realizowane w słupskiej Szkole Policji. W listopadzie zainaugurowała działalność „Żywa biblioteka”, w ramach której słuchacze kursu podstawowego, którzy dopiero rozpoczynają swoją policyjną służbę, spotykają się z ludźmi reprezentującymi różne poglądy, religie i orientacje seksualne.
W ramach działalności Rzecznika do spraw Ochrony Praw Człowieka w Szkole Policji prezentowane będą filmy związane z tematyką Praw Człowieka. Uzupełnieniem tych projekcji jest coroczny Festiwal Filmowy Watch Docs, którego słupska edycja odbywa się również w auli Szkoły.

(7.2.2012)

Powrót na górę strony