Aktualności

Ponad pół tysiąca nowych policjantów ze Słupska

Ponad pół tysiąca nowych, wyszkolonych policjantów, opuściło mury Szkoły Policji Słupsku. We wtorek zakończyła się kolejna edycja kursu podstawowego, na który kierowane osoby rozpoczynające służbę.

Młodzi policjanci rozpoczęli szkolenie w ramach kursu podstawowego w połowie listopada ubiegłego roku. Przez 29 tygodni zdobywali niezbędną wiedzę, dzięki której mogą teraz pełnić służbę w jednostkach terenowych na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Szkolenie podstawowe ukończyli policjanci z Komend Wojewódzkich w Bydgoszczy (32), Gdańsku (116), Gorzowie (10), Katowicach (7), Łodzi (34), Poznaniu (52), Radomiu(69), Szczecinie (76),Lublinie (1) oraz z Komendy Stołecznej (168). W trakcie prawie półrocznej nauki szkolenie przerwało z różnych przyczyn 35 słuchaczy.
W ostatnim dniu pobytu w Szkole Policji 565 słuchaczy zdawało egzamin pisemny. Wynik pozytywny uzyskali wszyscy, a średnia z egzaminu wyniosła 4,89.

Uroczystość zakończenia kursu odbyła się na głównym placu apelowym Szkoły. Oprócz kadry i słuchaczy uczestniczyli w niej także członkowie rodzin i najbliżsi młodych policjantów. Rozdanie świadectw było także okazją do złożenia życzeń adeptom policyjnego rzemiosła. Komendant Szkoły insp. Jacek Gil życzył słuchaczom sukcesów w dalszej policyjnej karierze, ale podkreślał także, że wiedza zdobyta w słupskiej Szkole Policji to dopiero początek kształcenia, które musi być kontynuowane w przyszłości.
- Gratuluję Wam zdania egzaminu i życzę samych sukcesów; każdy z Was ma buławę generalską plecaku - powiedział na zakończenie Komendant Szkoły.

W trakcie pobytu w Słupsku słuchacze, oprócz nauki, brali udział wielu akcjach i szkoleniach. Słuchacze uczestniczyli w wielu dodatkowych zajęciach poświęconych przestępczości internetowej, kradzieży sygnału telewizyjnego udzielaniu pierwszej pomocy w warunkach bojowych czy też zachowaniu się w przypadku wykrycia ładunku bombowego.
Wielu ze słuchaczy już udowodniło, że bycie policjantem to przede wszystkim służba na rzecz drugiego człowieka. Byli wśród nich honorowi dawcy krwi a także uczestnicy akcji charytatywnych na rzecz dzieci z Domu Interwencji Kryzysowej, pensjonariuszy Schroniska im. św. Brata Alberta a także na rzecz niezamożnych mieszkańców miasta i powiatu słupskiego.

Nowi absolwenci słupskiej Szkoły Policji pełnią dziś już normalną służbę w swoich jednostkach. Przed nimi jeszcze okres praktyk w Oddziałach Prewencji Policji; praktyki te rozpoczną się 21 maja, a w ich czasie każdy młodych policjantów będzie musiał odbyć 37 służb; później, już na stałe, wrócą do swoich jednostek macierzystych.

Galeria ponad 100 zdjęć z uroczystości zakończenia, w wersji do pobrania, jest dostępna po kliknięciu na miniaturkę fotografii, natomiast informacja ze zdjęciami z rozpoczęcia kursu w listopadzie ubiegłego roku dostępna jest tutaj.

(16.5.2012)

Powrót na górę strony