Aktualności

Polacy w estońskiej Policji.

imageZ wizytą studyjną w Estońskiej Akademii Administracji przebywa delegacja Szkoły Policji w Słupsku. W pierwszym dniu wizyty mieliśmy możliwość zapoznania się z historią i strukturą policji a także funkcjonowaniem specjalistycznych rozwiązań IT, które wykorzystywane są przez administrację państwową.

Wizyta w Estonii odbywa się w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. Głównym celem jest zapoznanie się z rozwiązaniami e-learningowymi w estońskiej Policji. Kraj ten jest także europejskim liderem w zakresie wprowadzania nowoczesnego kontaktu obywatela z urzędem. Sama policja jest w znaczący sposób wyposażona w różnorodne bazy i programy umożliwiające sprawną i efektywną pracę policjanta. Dla przykładu: od dawna we wszystkich radiowozach znajdują się terminale mobilne umożliwiające dostęp do policyjnych i pozapolicyjnych baz danych.

W pierwszym dniu wizyty gościliśmy w Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas wykładu wprowadzającego Elmar Nurmela przedstawił historię policji estońskiej od czasu odzyskania przez to państwo niepodległości w 1990. W tej chwili formacja ta liczy około 3,5 tys. funkcjonariuszy. Kraj podzielony jest na 4 Prefektury. Według najnowszych danych zaufanie społeczeństwa do policji wynosi aż 88 procent. Odsetek kobiet w tej formacji wynosi 42 procent. Kurs podstawowy umożliwiający podjęcie służby na podstawowych stanowiskach trwa dwa lata.

Kolejnym punktem wizyty była wizyta w SMIT – centrum IT i rozwoju technologicznego. Jest to instytucja realizująca zadania na rzecz administracji publicznej. Chodzi tu głównie o dostarczanie usług dla wszystkich służb państwowych. SMIT kupuje technologiczne rozwiązania a następnie dostarcza je jako usługi wszystkim zainteresowanym podmiotom. Na przykład zarządzają danymi osobowymi obywateli oraz sprawują kontrolę nad ich wykorzystaniem. W Estonii każdy obywatel może sprawdzić kto i w jakim celu przetwarzał jego dane osobowe.

W najbliższym czasie planowana jest kolejna rewolucja. Podczas kontroli drogowej jedynym wymaganym dokumentem będzie elektroniczny dowód tożsamości. Za jego pomocą policjant będzie mógł uzyskać informacje na temat czy osoba posiada prawo jazdy lub inny wymagany podczas kontroli dokument.

http://www.sisekaitse.ee/ska/index.php http://www.smit.ee/

DZIEŃ II

image Drugi dzień wizyty upłynął pod znakiem zajęć w Police and Border Guard College (Szkoła Policji i Straży Granicznej) funkcjonującym w ramach Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. Dodajmy, że od początku 2010 roku Straż Graniczna oraz Policja zostały połączone w jedną organizację. Zajęcia odbywały się w jednaj z sal komputerowych szkoły. Tematem zajęć była teoria i praktyka tworzenia kursów e-learningowych.

W Estonii istnieje jedna organizacja - Estonian e-Learning Development Centre – zajmująca się promocją, kampaniami promującymi e-learning, szkoleniami dla nauczycieli tworzących kursy oraz studentów. Organizacja ta koordynuje kursy e-learningowe.

Kursy e-learningowe tworzone są w ramach projektów rządu przy znacznym udziale finansowym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Każdy kurs opublikowany jest w Internecie i dostępny dla każdego a korzystanie z niego jest bezpłatne, W całej Estonii używanie e-learningu jest bardzo popularne a przy tworzeniu kolejnych kursów współpracują ze sobą wszystkie ośrodki edukacyjne.

W trakcie dzisiejszych warsztatów mieliśmy możliwość zapoznania się z doświadczeniami estońskimi w tej dziedzinie. Przy okazji wywiązała się dyskusja na temat tego, w którym miejscu zaczyna się e-learnig.; czy tradycyjne nauczanie przy wykorzystaniu na przykład prezentacji multimedialnej i innych zaawansowanych środków technicznych jest już e-lerningiem.

Ostatnią częścią dzisiejszych zajęć było tworzenie prostych obiektów e-learningowych. Rozpoczęliśmy od idei i planu przykładowj lekcji a następnie przystąpiliśmy do tworzenia zawartości kursu z elementami multimedialnymi. Wykładowca wskazał między innymi na: Jaycut – obróbka wideo on-line; Audacity - podstawowa obróbka dźwięku, Gimp – obróbka obrazu; eXelearning – proste narzędzie do tworzenia treści e-learningowych.

W Estonii wykorzystywane jest zaawansowane środowisko e-learningowe, które pozwala na o wiele więcej niż proste udostępnianie materiałów dla studentów. Umożliwia ono zaawansowaną komunikację pomiędzy wykładowcą i studentem; jest to między innymi system wystawiania ocen wraz z indywidualnymi komentarzami, możliwość wgrywania do systemu materiałów przygotowanych samodzielnie przez studentów (prace domowe).

System e-learningowy cieszy się bardzo dużą popularnością i popraciem społecznym. Nie jest postrzegany jako droga do oszczędności, ale jako sposób na efektywniejsze i dostępnie dla wszystkich nauczanie. Motto Estonian e-Learning Development Centre to „Uczę się cały czas, dopóki żyję”.

DZIEŃ III - W Centrum Technologii Innowacyjnych.

image Wirtualne centrum zarządzania kryzysowego - to jeden ze sposobów na podnoszenie kwalifikacji przez policjantów i służby ratownicze. Dziś mieliśmy okazję obserwować a następnie uczestniczyć w symulowanych działaniach ratowniczych. Cała koncepcja zaczęła być wdrażana w życie w 2007 roku w ramach projektu "Safe and Secure – Innovation in Law Enforcement Education (2007–2010)". Jednym z celów było przygotowanie służb działających w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wspólnych działań. Wirtualne centrum zarządzania było rewolucyjnym posunięciem gdyż do tej pory szkolenia takie odbywały się z udziałem dużej liczby sprzętu, aktorów i przy odpowiedniej pogodzie. Teraz sytuacja ta jest radykalnie zmieniona.

Szkolenie odbywa się salach pracowni komputerowej wyposażonej w tablice interaktywne rzutniki i komputer o dużej mocy obliczeniowej generujący jednocześnie kilka dynamicznych obrazów filmowych. Każdy z policjantów staje przed własnym ekranem i za pomocą joysticka porusza się po miejscu katastrofy. Z pozostałymi policjantami i sztabem dowodzenia porozumiewa się za pomocą tradycyjnych środków łączności. Przygotowanie scenariuszy jest bardzo skomplikowane. Należy przygotować animacje komputerowe ukazujące miejsca występujące w rzeczywistości. Przy aranżacji zdarzenia można wprowadzić takie parametry jak na przykład padający deszcz, czy wiatr, który zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Autor scenariusza umieszcza także rannych ofiary i inne niezbędne przedmioty.
Szkolenie rozpoczyna się od wyświetlenia wnętrza pojazdu, którym ratownicy i policjanci jadą na miejsce zdarzenia wszystkie dalsze wyświetlane obrazy zależą od działań podejmowanych przez uczestników. Dodatkowym elementem jest szkolenie kadry dowódczej, która z innego miejsca dowodzi działaniami wszystkich służb. Więcej informacji można znaleźć na stronie holenderskiej firmy e-semble, która stworzyła całe oprogramowanie.

Pieniądze na wdrożenie i realizację szkoleń w 70 procentach pochodziły z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W latach 2007-2010 przeszkolono prawie 1300 osób - ratowników, policjantów i służby graniczne. Pierwsze scenariusze dotyczyły wypadku autobusu z ludźmi, zderzenia na przejeździe kolejowym pociągu z samochodem oraz katastrofa w budynku mieszkalnym do którego należało wejść bu uratować ludzi. W przyszłości pojawi się scenariusz dotyczący ataku terrorystycznego na lotnisku oraz katastrofy podczas której dojdzie do rozprzestrzenienia się zarazków śmiertelnej choroby mogącej wywołać pandemię. Takie zdarzenia są praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia w rzeczywistości ze względu na złożoność sytuacji oraz zaangażowanie wielkiej ilości sił i środków.
O poziomie zaangażowania i stresu jaki towarzyszy działaniom świadczy przykład jednego z oficerów kierujących akcją. Kilka lat temu podczas jednej z pierwszych symulacji był tak zdenerwowany, że nie mógł podjąć żadnej decyzji a kierownictwo działań musiała przejąc inna osoba. Na zakończenie tego panelu mieliśmy okazję aby samemu sprawdzić się w roli ratowników i policjantów uczestniczących w działaniach ratunkowych.

Po południu nasza delegacja kontynuowała zajęcia dotyczące narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu obiektów e-learningowych.

DZIEŃ IV - Komenda Główna Policji, Prefektura, Komisariat

image Dzisiejsze szkolenie rozpoczęliśmy od wizyty w Komendzie Głównej Policji Estonii. Na pierwszym spotkaniu zapoznaliśmy z e-learningowym systemem szkolenia dla kadetów wszystkich szkół. System oparty jest na stronach www. W Estoni zarówno Policja, Straż Graniczna oras Służby Ratunkowe działają w ramach jednej organizacji.
W Komendzie Głównej szkoleniami kadetów zajmuje się 47-osobowa dywizja, która opracowuje program szkoleń i ćwiczeń dla około 6 tysięcy osób. W zespołach przygotowujących poszczególne zadania są między innymi psycholog, trener strzelectwa i osoba zajmująca się technikami samoobrony.

Wytyczne do szkolenia zatwierdzane są podczas okresowych spotkań szefów poszczególnych służb z kierownictwem Akademii Nauki o Bezpieczeństwie. Przypomnijmy: Akademia ta zajmuje się kształceniem zarówno Policjantów, Strażników Granicznych oraz Służby Ratownicze. W trakcie spotkań roboczych ustalane są także korekty dotychczasowych programów. Zmiany wprowadzane są na podstawie informacji od uczestników kursów.
Po zakończeniu każdego szkolenia informacja zwrotna trafia do organizatora. Zawiera ona opinię kadeta na temat szkolenia a także jego obserwacje dotyczące nie tylko samego szkolenia ale także sposobu przyswajania materiału i opinii o wykładowcach. Każde szkolenie e-learningowe jest więc na bieżąco modyfikowane w oparciu informacje zwrotne.
Dobór określonych szkoleń dla każdego kadeta lub funkcjonariusza jest bardzo prosty gdyż każde stanowisko jest dokładnie opisane a informacje znajdują się w ogólnodostępnej sieci internetowej.

Szkolenie kadeta, który w przyszłości zostanie policjantem, jest szczegółowo opisane w Internecie. Znajduja się tam nie tylko wytyczne dotyczące kursu ale także wiele materiałów, w tym lekcje e-learningowe a także szczegółowy opis i program zajęć. Kurs podstawowy trwa 2 lata. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku szkolenie podstawowe trwało w policji 6 miesięcy, później zwiększono je do 10 miesięcy a od 2000 roku trwa ono 2 lata. Taki okres nauki sprawia, że policja dostaje kadeta wyszkolonego według jej zapotrzebowań.
Okresowe spotkania z przedstawicielami szkolnictwa dają możliwość bieżącego korygowania procesu kształcenia. Zdaniem samych policjantów różnica i zalety takiego szkolenia polegają między innymi na tym, że w przeszłości patrol policji, który pierwszy przyjechał na miejsce zdarzenia odgradzał tylko miejsce zdarzenia i czekał na przyjazd specjalistów. W tej chwili po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowolny patrol wykonuje już samodzielnie pierwsze czynności. Nie dotyczy to jedynie zabójstw i kilku rodzajów ciężkich przestępstw. Zdaniem przedstawicieli akademii taki system szkolenia daj wymierne efekty w postaci zwiększenia zaufania do policji, które wynosi teraz 88 procent.
Istotnym elementem szkolenia z wykorzystaniem e-learningu jest przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za szkolenie, z nauczyciela na ucznia, który w największej części sam odpowiada za swoje szkolenie.

Połączenie służb w jeden organizm spowodowało także połączenie służb logistycznych. Jedna organizacja obsługuje w tej chwili wszystkie formacje. Jako przykład przedstawiono system dysponowania samochodami służbowymi. Spis całej floty znajduje się na stronie internetowej. Zamieszczony jest tam również grafik wyjazdów poszczególnych samochodów. Osoby, które chcą zamówić transport mogą sprawdzić aktualne wykorzystanie floty i zamówić pojazd bądź dołączyć do osoby, która jedzie w tym samym kierunku.

W siedzibie Prefektury Północnej mieliśmy możliwość zapoznania się ze stanowiskiem kierowania (cała Estonia podzielona jest na 4 Prefektury). W odróżnieniu od tego typu stanowisk w Polsce zgłoszenia z telefonicznych numerów alarmowych odbierają pracownicy cywilni, którzy kwalifikują zdarzenie i w razie potrzeby kierują patrol policjantów w określone miejsce. W sytuacji poważnych zdarzeń, które wymagają powołania sztabu kryzysowego, dowodzenie przez pierwsze kilkanaście minut odbywa się z centrum kierowania a następnie przekazywane jest do sztabu, który tworzony jest na miejscu zdarzenia. Praca na stanowiskach trwa 12 godzin.

Kolejnym punktem dnia była wizyta w Komisariacie Południowym wchodzącym w skład Prefektury Północnej. Koordynatorki praktyk kadetów przedstawiły nam sposób realizacji praktyk w oparciu o portal internetowy zawierający nie tylko plan praktyki, ale także szczegółowy opis poszczególnych zadań do wykonania. W czasie dwuletniej nauki kadeci maja trzy praktyki, które trwają od 17 do 11 miesięcy. Każdy z kadetów ma opiekuna, który nazywany jest mentorem. Policjant taki służy pomocą swojemu młodszemu koledze, ale to sam kadet odpowiada za realizację poszczególnych ogniw praktyki.
W czasie realizacji praktyki kadet zobowiązany jest co dwa tygodnie do napisania sprawozdania z praktyki, które zawierać będzie nie tylko opis czynności, ale także własne wrażenia i przemyślenia oraz ocenę współpracy z mentorem. Opinie zwrotne nie zawierające tych elementów, zwracane są kadetom do poprawy. Cały przesył informacji odbywa się poprzez Internet bez wykorzystania papierowych formularzy.

Wszystkie opinie kadetów, można przeczytać na stronie internetowej danego kursu, która swoim wyglądem przypomina nieco portale społecznościowe. Obowiązkowe zamieszczanie opinii w trakcie praktyk ma swój cel – kadeci mogą na bieżąco śledzić informacje swoich kolegów, które zawierają często opisy rozwiązań różnych problemów, z którymi stykają się kadeci.
Na zakończenie każdej praktyki studenci zdają egzamin. Członkami komisji egzaminacyjnej nie są mentorzy prowadzący praktyki a policjanci z jednostek terenowych, specjaliści w swojej dzidzinie, którzy dodatków przeszli szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnej.

Na zakończenie tego dnia mieliśmy możliwość zwiedzenia budynku estońskiego rządu. Funkcjonowanie tej instytucji może być przykładem, w jak dużym stopniu wykorzystywany jest Internet. Posiedzenia rady ministrów pod przewodnictwem Premiera Estonii trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Jest to ewenement na skali przynajmniej europejskiej.
Ministrowie przychodzą na posiedzenie bez żadnych dokumentów, wszystko znajduje się w Internecie. W trakcie posiedzenia z premierem ministrowie uzgadniają ostatnie szczegóły, gdyż wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione wcześniej w drodze korespondencji. Rząd od prawie 10 lat estoński nie używa w ogóle papieru, to modelowy przykład e-govermentu.
W czasie obrad rady ministrów na stronie rządowej prowadzony jest równolegle blog, z którego każdy obywatel może dowiedzieć się o czym aktualnie rozmawiają ministrowie i premier. Konferencje prasowe po posiedzeniu rządu transmitowane są na żywo w Internecie a niektórzy dziennikarze mając tak pełny dostęp do informacji zrezygnowali w ogóle z przychodzenia do siedziby rządu.

DZIEŃ V - Na południu Estonii. Prefektura i Szkoła Policji.

image W piątym dniu pobytu delegacja słupskiej Szkoły Policji gościła w Pärnu, mieście, w którym zlokalizowana jest Prefektura Zachodnia. Jest to jednostka, której podlega największy terytorialnie fragment Estonii, łącznie z dwiema dużymi wyspami.
W trakcie spotkania zaprezentowano nam system wewnętrznych szkoleń, które tak jak w poprzednich przypadkach oparte są na sieci internetowej. Każdy z policjantów może wejść na stronę internetową danego kursu i dokładnie zapoznać się z materiałami, które będą realizowane w trakcie szkolenia. Tematyka i zakres doskonalenia opracowywane są na podstawie corocznych spotkań prefekta policji i przedstawicieli poszczególnych komórek. Każda ze stron przedstawia wtedy konkretne potrzeby szkoleniowe, które uwzględniane są w następnym roku. W tej chwili przygotowany jest już program szkoleń na rok 2011.

Wszystkie szkolenia są zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej, gdzie każdy policjant może zaplanować sobie wcześniej swoją indywidualną ścieżkę samodoskonalenia. Każde ze szkoleń kończy się informacją zwrotną, którą uczestnicy wysyłają do koordynatorów szkoleń. Ciekawostką jest organizowane systematycznie szkolenie z zakresu poszukiwania osób zaginionych na terenach leśnych, w którym uczestniczą także służby łotewskie. Przypomnijmy, że połowa obszaru Estonii to obszary leśne i bagienne.
Na bazie sieci internetowej przygotowywany jest także serwis podwajający każdemu policjantowi zamawiać indywidualnie elementy umundurowania.

Ostatnim punktem pobytu w Pärnu była wizyta w Szkole Policji i Straży Granicznej. Zwiedziliśmy muzeum, które zorganizowane jest w placówce a także poszczególne obiekty dydaktyczne, w tym strzelnicę. Mieliśmy także okazję zobaczyć pokoje słuchaczy oraz sprawdzić jak żywieni są na co dzień. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z panią zastępcą Komendanta Szkoły, z którą wymieniliśmy doświadczenia na temat naszej wizyty a także systemu szkolenia estońskiej policji.

Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim kolegom i koleżankom z Policji Estońskiej, którzy z dużym zaangażowaniem przygotowali poszczególne punkty naszej wizyty, w wielu wypadkach także kosztem własnego czasu wolnego. Elmar Nurmela był tą szczególną osobą, dzięki której poznaliśmy Policję Estońską. Elmar – dziękujemy.


Logo programu.

Wizyta polskiej delegacji została sfinansowana z programu
Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie".

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

(12.12.2010)

Powrót na górę strony