Aktualności

O pseudokibicach, spottersach i bezpieczeństwie

image „Przestępczość pseudokibiców” - to temat fakultatywnego wykładu, w którym mogli uczestniczyć słuchacze Szkoły Policji. W roli wykładowców wystąpili policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji podkom. Paweł Makarowski oraz asp. Jarosław Nogal.

Pseudokibice to dziś jeden z większych problemów z jakim boryka się polska policja przy zabezpieczaniu imprez sportowych - nie tylko piłki nożnej, ale i innych dyscyplin. Temat jest niezwykle aktualny w kontekście zbliżających się mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012. W ramach wprowadzenia do wykładu przedstawiono historię powstania subkultury pseudokibiców na świecie oraz w Polsce. Po raz pierwszy pseudokibice w Polsce pojawili się na trybunach stadionów w połowie lat 70-tych, przejmując jednocześnie zasady przyjęte przez subkulturę „gitowców”. Na stadionach jak i ulicach zaczęło dochodzić do zakłóceń porządku publicznego. Wcześniej ekscesy wywoływane przez stadionowych chuliganów należały do rzadkości.

Po części wstępnej prowadzący spotkanie zaprezentowali strukturę organizacyjną oraz zadania Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji, a także omówili stan przygotowań polskiej policji do mistrzostw europy w piłce nożnej EURO 2012.
Następnie prelegenci przestawili filozofię działania spottersa, czyli policjanta zajmującego się problematyką związaną ze środowiskiem kibiców piłkarskich, który: odpowiada za kontakt z kibicami: identyfikuje zagrożenia; współpracuje z władzami klubu piłkarskiego; policjantem, który podchodzi do swoich obowiązków z pasją; zna specyfikę, uwarunkowania oraz historię klubu i jego kibiców. Uczestnikom wykładu zaprezentowano liczne zdjęcia oraz materiały filmowe dokumentujące pracę polskiej Policji przy zabezpieczaniu różnych imprez sportowych.
Spotkanie, w ramach „Koła Prawno-Kryminalistycznego” zorganizował podkom. Przemysław Kaczorowski - wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej.

(26.4.2012)

Powrót na górę strony