Aktualności

Obóz szkoleniowy klas policyjnych

image Przez tydzień uczniowie z Zespołu Szkół w Białym Borze mieli okazję poznawać z bliska proces kształcenia nowych policjantów a także poznawać przebieg codziennej policyjnej służby. Młodzi ludzie uczęszczają do klasy o profilu policyjnym.

Tygodniowy pobyt miał charakter obozu szkoleniowego. Wizyta uczniów klas pierwszych rozpoczęła się od zwiedzenia Klubu Słuchacza i Sali Tradycji, gdzie mogli zapoznać się z historią Szkoły jak i historią przedwojennej Policji Państwowej. Nasi goście zapoznali się z testem sprawności fizycznej w ramach doboru do Policji - każdy z uczniów miał szansę na samodzielne pokonanie toru i sprawdzenie, czy wszystkie ćwiczenia zostały wykonane w określonym dla kandydatów na policjantów czasie. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach z samoobrony i technik interwencji, w tym posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa.

Uczestnicy obozu brali również udział w cyklu wykładów dotyczących problematyki narkomanii wśród młodzieży oraz zapoznali się z wybranymi zagadnieniami kryminalistyki, w tym ze śladami pozostawianymi przez sprawców na miejscu zdarzenia. W programie pobytu znalazło się również zwiedzanie Sali Historii Kryminalistyki oraz wykład omawiający przepisy ruchu drogowego.

imageDodatkową atrakcją dla uczniów z Białego Boru była możliwość zapoznania się z najnowocześniejszą strzelnicą krytą w kraju oraz uczestnictwo w zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej, zorganizowanych przez instruktorów Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego. Na zakończenie wizyty uczniowie uczestniczyli też w prelekcji na temat etyki zawodowej policjanta, a w szkolnej auli obejrzeli filmy o zagrożeniach wynikających z zażywania środków odurzających. Całość przedsięwzięcia była koordynowana i zorganizowana przez Zespół Wsparcia Dydaktycznego.

(26.6.2012)

Powrót na górę strony