Aktualności

Dofinansowanie polsko-niemieckiej współpracy

image Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tym razem chodzi o program „Eksport dobrych praktyk, Polska-Niemcy, zaproszenie do bliższej międzyinstytucjonalnej współpracy zawodowej”.

Jest to już czwarty projekt przygotowany słupskiej Szkole Policji, a wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej dla polskich i niemieckich policjantów. Projekt przewiduje po dwie wymiany słuchaczy, jednorazową wymianę kadry szkoleniowej oraz miesięczne praktyki zawodowe dla policjantów z jednostek terenowych. Łącznie w wymianie udział weźmie około 155 policjantów.

W projekcie, oprócz wymiany osobowej, dotyczącej doskonalenia zawodowego, przewidziano również przygotowanie materiałów informacyjnych dla kierujących poddanych kontroli drogowej w obu krajach. Będą to przede wszystkim broszury informacyjne wydane w obu językach, krótko charakteryzujące, w jaki sposób przebiega kontrola drogowa oraz wskazówki dla kierującego dotyczące jego zachowania się podczas kontroli drogowej.

Drugą pozycją wspartą przez Fundację Współpracy Polsko-Niemiecką będzie podręcznik, skierowany również do osób kierujących pojazdami mechanicznymi, zawierający informacje o odmiennych przepisach w ruchu drogowym oraz o punktach i wysokościach mandatów karnych obowiązujących po obu stronach granicy.
Łączne koszty projektu wyniosą 48 tysięcy złotych, z czego połowę dołoży Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerem projektu jest oprócz słupskiej Szkoły Policji jest Wyższa Zawodowa Szkoła Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu pod Berlinem.

Logo Fundacji

Informacje na temat Fundacji

Program realizowany będzie od 7 maja do 5 października. Pierwszym punktem w ramach realizacji programu będzie wizyta szkoleniowa słuchaczy z Oranienburga w Szkole Policji w Słupsku.

W tej chwili oczekujemy również z decyzję w sprawie przyznania grantu na wsparcie projektu pod hasłem „Handel żywym towarem”. Partnerem Szkoły Policji w tym programie jest Prezydium Policji w Hamburgu oraz IPA Hamburg.

(26.3.2012)

Powrót na górę strony