Aktualności

Tyraliery i eskorta pograniczników

image Zapoznanie funkcjonariuszy i przygotowanie ich do ewentualnych wspólnych działań z Policją w zakresie przywrócenia naruszonego porządku publicznego przez kibiców przyjezdnych w rejonach przygranicznych - to temat zajęć praktycznych, jakie przeprowadzili wykładowcy Szkoły Policji dla funkcjonariuszy odbywających szkolenie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Główną ideą zajęć prowadzonych przez wykładowców naszej Szkoły było zapoznanie funkcjonariuszy Straży Granicznej ze specyfiką działania sił policyjnych w kontekście pododdziałów zwartych Policji. Pogranicznicy zdobyli wiedzę w zakresie dowodzenia plutonem prewencji oraz poznali taktykę działania w oddziałach i pododdziałach Policji.

imageZajęcia z policyjnymi wykładowcami obejmowały między innymi formowanie kordonów i tyralier policyjnych. W trakcie ćwiczeń na poligonie omówiono poruszanie się w szykach zwartych a także współpracę z drużyną wsparcia, wyposażoną w broń gładkolufową. Dodatkowym elementem zajęć było oddanie salwy w kierunku agresywnego tłumu.
Policyjni wykładowcy podzielili się także wiedzą na temat zabezpieczania autobusu, w którym przebywają agresywni i niebezpieczni kibice oraz wiedzą na temat sposobów zabezpieczenia miejsc potencjalnie zagrożonych, jak na przykład stacja paliw.
Na koniec, asp. Artur Duszak i asp. Dariusz Pióro z Wydziału Organizacji i Dowodzenia, zademonstrowali, w jaki sposób dokonuje się tak zwanych asyst kroczących z kibicami do miejsca bezpiecznego. W trakcie ćwiczeń omówiono również aspekt prawny takich działań oraz przepisy regulujące użycie środków przymusu bezpośredniego.

Współpraca pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej i Szkołą Policji trwa już od dłuższego czasu. Oficjalne porozumienie współpracy obu placówek podpisano w styczniu 2009 roku (więcej...). W tym roku natomiast policyjni wykładowcy uczestniczyli w Koszalinie w warsztatach polsko-niemieckich (więcej...), a funkcjonariusze Straży Granicznej wyjaśniali w Słupsku słuchaczom kursu podstawowego zagadnienia dotyczące handlu ludźmi (więcej...).

(11.4.2012)

Powrót na górę strony