Aktualności

Turniej Wiedzy Prewencyjnej - wyniki

image Propagowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej to jeden z celów, jakie przyświecały zakończonej, VIII edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. Udział w nim wzięli słuchacze kursu podstawowego. Po środowych eliminacjach, wczoraj po południu odbyły się zmagania finałowe.

Swoją wiedzą mogli wykazać się słuchacze, którzy za niespełna miesiąc kończą szkolenie podstawowe w słupskiej Szkole Policji. Pierwszym etapem, który odbywał się w środę, był test wiedzy składający się z 30 pytań obejmujących swoim zakresem między innymi: legitymowanie, użycie środków przymusu bezpośredniego, kontrolę osobistą a także pełnienie służby patrolowej.
Do drugiego etapu, który odbył się wczoraj po południu, zakwalifikowało się 10 osoób, które uzyskały najlepsze wyniki. Policjanci zmierzyli się z dwoma zadaniami. Pierwsze polegało na pisemnym opisaniu czynności, które musi wykonać policjant w trakcie przeprowadzanej interwencji. W zadaniu drugim każdy z uczestników otrzymał przykładową dokumentację, w której celowo popełniono określoną ilość błędów. Zadaniem każdego uczestnika było wychwycenie i wskazanie wszystkich nieprawidłowości.


Zwycięzy VIII edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej:

1. miejsce    post. Lesław Jankowski    (Kompania V, pluton 4)
2. miejsce    post. Jakub Ołowiak    (Kompania X, pluton 2)
3. miejsce    post. Marcin Fotyga    (Kompania V, pluton 2)


Konkurencje turniejowe - test wiedzy oraz dwa zadania praktyczne pokazały, że uczestnicy dysponują dużym poziomem wiedzy prewencyjnej. Największą trudność sprawiło uczestnikom pierwsze zadanie praktyczne, polegające na pisemnym wskazaniu - na podstawie założenia - czynności, które powinien wykonać policjant przeprowadzający interwencję. Maksymalną liczbę punktów w tej konkurencji zdobył jedynie zwycięzca. Uczestnicy dobrze radzili sobie natomiast z drugim zadaniem praktycznym i prawidłowo wskazywali większość zawartych w protokole zatrzymania osoby błędów. Po trzech konkurencjach wyłoniono zwycięzcę, natomiast o 2 i 3 miejsce musiała odbyć się dodatkowa walka, gdyż dwóch kolejnych uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów. Dogrywka polegała na udzieleniu odpowiedzi na dwa zadane przez komisję turniejową pytania.

Turniej Wiedzy Prewencyjnej daje uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu przedmiotów prewencyjnych oraz pokazuje w jakich obszarach słuchacze muszą uzupełnić swoje wiadomości, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe- mówi kom. Sebastian Kamiński z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, pomysłodawca i organizator Turnieju Wiedzy Prewencyjnej.

Finaliści VIII Turnieju Wiedzy Prewencyjnej:

1. miejsce    post. Marcin Fotyga    (Kompania V)    25 pkt
2. miejsce    post. Lesław Jankowski    (Kompania V)    24 pkt
2. miejsce    post. Jakub Ołowiak    (Kompania X)    24 pkt
3. miejsce    post. Łukasz Korbal    (Kompania IX)    23 pkt
4. miejsce    post. Łukasz Kostecki    (Kompania IV)    22 pkt
4. miejsce    post. Ryszard Radoła    (Kompania IV)    22 pkt
5. miejsce    post. Karol Kozanecki    (Kompania IV)    21 pkt
5. miejsce    post. Damian Kogut    (Kompania V)    21 pkt
5. miejsce    post. Tomasz Dudek    (Kompania V)    21 pkt
5. miejsce    post. Karolina Krawczyk    (Kompania V)    21 pkt

(aktualizacja: 29.6.2012)

Powrót na górę strony