Aktualności

Interwencje bez tajemnic

image Policjanci z jednostek terenowych przygotowywali się w słupskiej Szkole Policji do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz egzaminowania swoich kolegów w jednostkach terenowych z zakresu sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Na kurs do Słupska przyjechali policjanci, którzy w swoich jednostkach macierzystych prowadzić będą doskonalenie zawodowe z taktyki i technik interwencji. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy kandydaci przeszli dodatkowy egzamin wstępny w trakcie którego musieli między innymi wykazać się umiejętnością stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz umiejętnościami technicznymi służącymi do realizacji interwencji policyjnych.

Trwający cztery tygodnie kurs ukończyło 15 funkcjonariuszy, w tym 1 policjantka. Na zakończenia wszyscy przystąpili do egzaminu składającego się z dwóch zadań praktycznych oraz samodzielnego przeprowadzenia zajęć z wybranego tematu. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego i tym samym nabyli uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostce organizacyjnej Policji oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji a także umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Opiekunami kursu byli wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych: podinsp. Arkadiusz Herman i nadkom. Przemysław Osadowski.

(15.4.2011)

Powrót na górę strony