Aktualności

Przesłuchanie jak w FBI

image 15 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Szczecinie i Łodzi uczestniczy w specjalistycznym kursie „Taktyka i technika przesłuchań”. Program szkolenia opracowany na podstawie instrukcji Federalnego Biura Śledczego w Stanach Zjednoczonych.

Policjanci, którzy przyjechali do Słupska, na co dzień pełnią służbę w pionie dochodzeniowym lub kryminalnym. W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętność prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi się do Policji z różnego rodzaju informacjami. Szczególny nacisk kładziony jest na przesłuchanie świadka i przesłuchanie podejrzanego. Wśród 15 uczestników znajdują się także dwie panie.
Zajęcia na kursie prowadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. Wszystkie symulacje przesłuchań odbywają się w pokoju z lustrem weneckim. Dodatkowo w pokoju są zainstalowane mikrofony i kamera, które pozwalają pozostałym uczestnikom śledzić tok przesłuchania w sąsiednim pomieszczeniu.

Przy realizacji programu udział biorą wykładowcy, którzy przeszli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikat uprawniający do prowadzenia tego rodzaju szkoleń. Idea tego kursu oparta jest na szkoleniach prowadzonych dla Agentów FBI w siedzibie Federalnego Biura Śledczego w Quantico. Program szkolenia został opracowany w ramach licencji udzielonej polskiej Polskiej Policji przez Akademię FBI.

(21.4.2011)

Powrót na górę strony