Aktualności

Pierwsi absolwenci kursu dyżurnych w tym roku

image Zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu dla dyżurnych jednostek Policji. Funkcjonariusze, którzy szkolili się w Słupsku, na co dzień przyjmują zgłoszenia kierowane pod numer telefonu 112 lub 997.

Absolwenci kursu dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji kształcili się w Szkole przez miesiąc. W ciągu 200 godzin dydaktycznych słuchacze przygotowywali się do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dyżurnego jednostki, jego zastępcy oraz pomocnika dyżurnego, poprzez nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Oprócz zajęć czysto teoretycznych, była także praktyka. W gabinetach symulacyjnych, na stanowisku kierowania, trzeba było wykazać się odpowiednią reakcją na zgłoszone wydarzenie, podejmować odpowiednie decyzje w sytuacjach kryzysowych a także wykorzystywać systemy teleinformatyczne oraz urządzenia techniczne, którymi dysponuje dyżurny.

Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa zdobycia kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji, otrzymali też dodatkowo świadectwa potwierdzające przeszkolenie w zakresie posługiwania się systemem KSIP. W trakcie zakończenia, świadectwa wręczył absolwentom zastępca Komendanta Szkoły insp. Witold St. Majchrowicz, który pogratulował zdobycia kolejnych doświadczeń a także zwrócił uwagę na aspekt pracy dyżurnego związany z przyjmowaniem zgłoszeń o zaginięciach osób, które należy przyjąć niezwłocznie i podjąć odpowiednie działania, stosownie do posiadanych informacji.

imageZajęcia na kursie przeprowadzili wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Zakładu Ogólnozawodowego. Kurs ukończyło 20 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Komendzie Stołecznej. W tej chwili przeszkoleni w Słupsku policjanci pełnią już codzienną służbę na stanowiskach dyżurnych jednostek Policji.

(12.4.2012)

Powrót na górę strony