Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

image Grupa policjantów z północnej i zachodniej Polski uczestniczy w specjalistycznym kursie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Nadrzędnym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby oraz wspieranie policjantów w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kursie uczestniczy 12 policjantów z komend wojewódzkich w Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerzyła katalog instytucji zobowiązanych do uruchomienia procedury Niebieskiej Karty. Wiedza podmiotów zaangażowanych w prace zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych może być różna ze względu na zakres kompetencji i dotychczasowe doświadczenie dotyczące przemocy w rodzinie. Stąd zachodzi konieczność zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami i zadaniami poszczególnych podmiotów.
W ramach szkolenia oprócz weryfikacji zasadności i poprawności realizacji procedury i analizy zjawiska przemocy domowej w środowisku lokalnym zaplanowano także szereg spotkań policjantów biorących udział w szkoleniu z podmiotami angażującymi się na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

Słuchacze mają między innymi okazję zobaczyć i porozmawiać z pracownikami słupskiej „TAMY”, uczestniczyć w spotkaniu z ofiarami przemocy w rodzinie - w ramach działalności stowarzyszenia „Perspektywa”, a także przybliżyć sobie pracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, bo tylko współudział w tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapewnia kompleksowe i skuteczne działania na rzecz ofiar.

(18.6.2012)

Powrót na górę strony