Aktualności

Teoria i praktyka na drodze

image Doświadczeni policjanci ze słupskiej „drogówki” dzielą się swoją wiedzą ze słuchaczami kursu podstawowego. W ramach zajęć praktycznych młodzi policjanci mogą dowiedzieć się wielu cennych rzeczy nie ze skryptów, lecz z doświadczenia policjantów pełniących codzienną służbę na drodze.

Do udziału w zajęciach zaproszono doświadczonych funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami podzielili się: st.asp. Marek Nowek - kierownik Referatu Kontroli w Wydziale Ruchu Drogowego oraz mł.asp. Lesław Kot, st.sierż. Krzysztof Szyszka oraz st.sierż. Paweł Jabłoński. Policjanci przedstawili nietypowe sytuacje, które spotkały ich w realizacji zadań służbowych.
Zajęcia wzbogacone zostały prezentacją sprzętu wykorzystywanego podczas pełnienia służby. Motocykle służbowe wzbudziły największe zainteresowanie. Policjanci „drogówki” prezentując pojazdy jednośladowe, opowiadali o ich zaletach, szczególnie na zatłoczonych ciągach komunikacyjnych naszego miasta. Młodzi słuchacze zadawali wiele pytań, wysłuchali również porad dotyczących taktyki pracy policjanta ruchu drogowego. Spotkanie zorganizował wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Janusz Dwulit, który jeszcze niedawno pełnił służbę w słupskiej „drogówce”.

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach to jedno z głównych zadań funkcjonariuszy policji. Obowiązek ten realizowany jest w oparciu o Ustawę o Policji, oraz artykuł 129 Ustawy prawo o ruchu drogowym.
W codziennej służbie, policjanci w Polsce zatrzymują wiele osób, których zachowanie narusza zasady ruchu drogowego. Kraj nasz jest jednym z najgorzej ocenianych w Europie pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sytuacja ta zmusza Policję do jeszcze intensywniejszych działań, prowadzących do poprawy sytuacji na drogach. Ogólnopolskie akcje „Trzeźwy poranek”, „Bezpieczna droga do szkoły”, czy też „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - to w głównej mierze działania skierowane na osoby rażąco naruszające przepisy ruchu drogowego.

Policja, aby skutecznie realizować postawione jej zadania zmuszona jest należycie przygotować swoją kadrę. Słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Słupsku w trakcie półrocznego szkolenia wiele godzin poświęcają na zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach. Tematy te poruszane są przez wykładowców Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego w ramach zajęć związanych z ruchem drogowym.

(18.6.2012)

Powrót na górę strony