Aktualności

Misja na Bałkanach a psychologia

image Na rynku wydawniczym ukazała się książka, która prezentuje badania przeprowadzone w słupskiej Szkole Policji. Pozycja autorstwa Piotra Próchniaka omawia psychologiczne aspekty funkcjonowania policjantów przygotowujących się do misji pokojowej w Kosowie.

Monografia przedstawia badania przeprowadzone przez autora w latach 2004-2008 wśród policjantów, którzy w słupskiej Szkole Policji przygotowywali się, podczas ćwiczeń zgrywających, do wyjazdu na Bałkany. Jak pisze sam autor we wprowadzeniu, badania polegały na wypełnianiu kwestionariuszy psychologicznych, przez policjantów z kolejnych rotacji wyjeżdżających do Kosowa. Co ciekawe, wyniki tych badań przed publikacją w wydanej teraz książce, publikowane były fragmentarycznie między innymi w „Journal of Police and Criminal Psychology” oraz w „Rocznikach Psychologicznych”.
We wprowadzeniu do książki „psychologiczne aspekty funkcjonowania policjantów przygotowujących się do misji pokojowej w Kosowie” autor składa również podziękowania władzom i pracownikom Szkoły Policji za umożliwienie przeprowadzenia badań.
Książka Piotra Próchniaka wydana nakładem wydawnictwa Pa-Res Publisching dostępna jest w czytelni biblioteki Szkoły Policji, wkrótce dostępna będzie również w bibliotece Akademii Pomorskiej.

Polscy policjanci służą w misji pokojowej na bałkanach już kilkanaście lat. Przed wyjazdem każdej zmiany kontyngentu na misję, policjanci przyjeżdżają do Szkoły Policji w Słupsku. W trakcie miesięcznych zajęć misjonarze ćwiczą między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych.
Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.
W tej chwili na Bałkanach misję pokojową pełni XX. rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji licząca 115 funkcjonariuszy.

(24.02.2011)

Powrót na górę strony