Aktualności

Jubileusze 20-lecia i dyplomy uznania

Gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia służby w Policji oraz wręczenie dyplomu uznania za ofiarną służbę - to miłe akcenty dzisiejszej porannej odprawy kadry kierowniczej. W trakcie cotygodniowego spotkania w Klubie Słuchacza dwóch policjantów otrzymało z rąk Komendanta Szkoły Listy Gratulacyjne a kolejny – dyplom za poświęcenie i ofiarność w trakcie służby. Poniżej prezentujemy sylwetki naszych nagrodzonych Kolegów.

imageMł.insp. Czesław Purowski przez cały okres służby w Szkole Policji w Słupsku, od 1 stycznia 1992 roku, zatrudniony był kolejno na stanowiskach dydaktycznych wykładowcy, eksperta oraz starszego wykładowcy. Od trzech lat pełni funkcje kierownicze; najpierw kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej a po zmianie struktury - kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

Jest absolwentem wielu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Podyplomowe przygotowanie zawodowe rozszerzył o kwalifikacje zarządzania jednostkami budżetowymi. Ukończył również prestiżową Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest autorem wielu materiałów szkoleniowych do zajęć. Współautor szeregu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, których opracowanie powierzono Szkole Policji w Słupsku. Osiąga bardzo dobre wyniki pracy w zakresie współpracy Szkoły z zewnętrznymi podmiotami oświatowymi oraz w kreowaniu pozytywnego wizerunku Policji w oczach społeczeństwa regionu słupskiego.

Nasz Kolega podporządkowuje z dużym oddaniem interesowi służby i współpracowników. Jego postawę cechuje, dyspozycyjność i odpowiedzialność. Wzorowo układa swoje stosunki z pracownikami i policjantami Szkoły. Wielokrotnie wyróżniany za profesjonalizm oraz aktywność w policyjnej służbie. Jest kawalerem brązowego Krzyża Zasługi, srebrnej Odznaki "Zasłużony Policjant" oraz Honorowej Odznaki Szkoły Policji w Słupsku.


imagePodinsp. Lidiusz Kazior został przyjęty do służby w Policji 1 stycznia 1992 roku. Na co dzień pełni służbę na stanowisku starszego wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych; przygotowuje i wdraża młodszych stażem i doświadczeniem policjantów do pracy w zawodzie nauczyciela policyjnego. Jego zawodowy profesjonalizm i umiejętności z zakresu realizowanej problematyki oraz kwalifikacje pedagogiczne zostały wielokrotnie potwierdzone w trakcie wizytacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasz kolega W słupskiej szkole Policji przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej nauczyciela policyjnego. Posiada wysokie umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz bardzo duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania umiejętnościowego. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie sportów walki, a jego predyspozycje w tym zakresie zawsze były wysoko oceniane przez przełożonych i kolegów. Należy do nauczycieli policyjnych o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.
Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na kierunku nauczycielskim. Posiada uprawnienia trenera judo II klasy oraz pas mistrzowski w tym sporcie (aktualnie IV Dan). W swojej karierze trenerskiej szkolił wielu słuchaczy słupskiej Szkoły Policji, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Polski.

Lidiusz Kazior jest głównym animatorem oraz aktywnym uczestnikiem rywalizacji sportowej służb mundurowych powiatu słupskiego - „Sześciomeczu”. Jest to najstarsza impreza sportowa współorganizowana przez Szkolę Policji w Słupsku.
Na uwagę zasługuje również dodatkowa działalność społeczna naszego Kolegi. Szczególnie należy podkreślić jego pracę trenerską w ramach Słupskiego Towarzystwa Sportowego „Gryf-3 Słupsk”, gdzie zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu. Jako trener wychował wielu zawodników, którzy zdobywali medale na licznych turniejach w kraju i za granicą.


imageW czasie dzisiejszej porannej odprawy kadry kierowniczej uhonorowany został również asp. Krzysztof Piasecki z Wydziału Organizacji i Dowodzenia, który odebrał z rąk Komendanta Szkoły dyplom i list gratulacyjny. Nasz Kolega został wyróżniony przez Komendanta wielkopolskiej Policji dyplomem za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski.
Wyróżniony policjant kilkakrotnie zatrzymywał na gorącym uczynku sprawców przestępstw. Interwencje te prowadzone były nierzadko z narażeniem własnego życia i zdrowia. W uznaniu tych zasług policjant został także uhonorowany - wręczonym dzisiaj - dyplomem nadanym przez Kapitułę "Kryształowej Odznaki".imageimage

(16.1.2012)

Powrót na górę strony