Aktualności

Polscy logistycy w Oranienburgu

image Policjanci pionu logistycznego Szkoły Policji w Słupsku poznawali strukturę i funkcjonowanie pionu logistycznego Wyższej Zawodowej Szkoły Policji Oranienburgu pod Berlinem. Była to rewizyta po wcześniejszym pobycie w Słupsku delegacji niemieckiej.

Wizyta w Niemczech, przygotowana przez policjantów z Oranienburga, rozpoczęła się od wizyty w Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, gdzie zaprezentowano zadania realizowane przez poszczególne służby. Działania Centrum Współpracy ukierunkowane na wzajemną wymianę informacji i skrócenie czasu ich przepływu z 6 tygodni do 30 minut, co wyraźnie podnosi skuteczność działania służb policyjnych i celnych Niemiec i Polski. Działania służb w nagłych wypadkach takich jak: pościgi, poszukiwania, namierzania skradzionych pojazdów przez GPS oraz ratowania życia stały się skuteczniejsze.
Po przyjeździe do Oranienburga polscy policjanci spotkali się Prezydentem Szkoły Reinerem Griegerem i kadrą służb logistycznych. Funkcjonariusze niemieccy omówili funkcjonowanie Szkoły oraz zadania związane z jej funkcjonowaniem. Zaprezentowano sekcję logistyki, pracę pracowników kadrowych oraz sekcję usług i mediów.

Realizacja wymian słuchaczy policyjnych szkół z Oranienburga i Słupska nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, którego udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja od kilku lat wspomaga wymiany szkoleniowe polskich i niemieckich policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku i Wyższej Zawodowej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu.

W trakcie wizyty w Prezydium Policji w Berlinie nasi przedstawiciele poznali historię niemieckiej Policji oraz przemiany jakie jej towarzyszyły jej wraz z zmianami w okresie minionego wieku. Można tam było również zobaczyć początkowe formy pełnienia służby zapożyczone jeszcze z okresu napoleońskiego. W Poczdamie natomiast niemieccy koledzy przedstawili nam funkcjonowanie i wyposażenie jednostek specjalnych.
Kilkudniowa wizyta pokazała, że policyjni logistycy z obu krajów mają do siebie wiele pytań związanych z funkcjonowaniem jednostek policyjnych. Policjanci pytali się nawzajem o konkretne rozwiązania w wielu sytuacjach spotykanych zarówno w polskiej jak i niemieckiej Policji. Policjanci obu krajów zgodnie podkreślali, że tego rodzaju wymiana doświadczeń powinna być kontynuowana w przyszłości.

Wizyta polskich policjantów zakończyła się złożeniem wiązanki kwiatów pod tablicą pamięci zamordowanych Polaków na terenie obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.

(28.6.2012)

Powrót na górę strony