Aktualności

Kilkuset nowych policjantów

Ze średnią ocen 5,02 zakończyli szkolenie słuchacze kursu podstawowego słupskiej Szkoły Policji. Na ponad 350 absolwentów oceny celujące uzyskało 81 policjantów. Dziś rano policjanci zameldowali się już w swoich jednostkach macierzystych.

W ostatnim dniu szkolenia adepci policyjnego rzemiosła zdawali pisemny egzamin końcowy. Wszyscy otrzymali oceny pozytywne a średnia z egzaminu jest jedną z najwyższych w historii Szkoły. Po sprawdzeniu prac i wystawieniu świadectw. Wszyscy spotkali się na uroczystym apelu przed głównym budynkiem dydaktycznym. Świadectwa wręczyli słuchaczom zastępcy Komendanta Szkoły insp. Waldemar Kuczma oraz insp. Grzegorz Matuszewski. W uroczystości uczestniczyli także bliscy i rodziny słuchaczy.

Gratuluję wam ukończenia pierwszego w swojej policyjnej karierze kursu. Jesteście przygotowani do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Pamiętajcie jednak, że aby być dobrym policjantem musicie nieustannie podnosić swoją wiedzę a to wiąże się z kolejnymi szkoleniami. Życzę wam samych sukcesów zawodowych - powiedział na zakończenie uroczystego apelu zastępca Komendanta Szkoły insp. Waldemar Kuczma.

Po wczorajszym zakończeniu prawie półrocznego szkolenia w słupskiej Szkole Policji dziś rano policjanci zameldowali się w swoich jednostkach. Przed nimi jeszcze 49 dni służby w Oddziałach Prewencji Policji, dopiero po tym czasie zaczną pełnić codzienną służbę w swoich jednostkach macierzystych.

imageimage

(3.2.2011)

Powrót na górę strony