Aktualności

Dzień Dobry, tu Policja, w czym mogę pomóc?

image Na co dzień pełnią funkcję dyżurnego, zastępcy dyżurnego lub pomocnika dyżurnego; to między innymi oni przyjmują zgłoszenia kierowane pod numer telefonu 112 lub 997. Dwudziestu policjantów podnosi swoje kwalifikacje na kursie specjalistycznym dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

W trakcie zajęć funkcjonariusze uczą się reagowania na zgłaszane wydarzenia, przyjmowania i przekazywania służby na stanowisku kierowania, nadzorowania sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, postępowania w przypadku zaistnienia wybranych wydarzeń oraz wydarzeń nadzwyczajnych.
Duży nacisk kładziony jest też na postępowanie zgodne z etyką i prawami człowieka, a w szczególności poszanowanie godności interesanta i kulturę obsługi. Dyżurni, na co dzień monitorują stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także sprawują nadzór nad użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Ponieważ dyżurni zapewniają właściwy obieg informacji nie tylko w jednostkach terenowych, ale współpracującymi podmiotami zewnętrznymi, w trakcie szkolenia zapoznają się z urządzeniami będącymi na stanowisku kierowania oraz obsługą programów informatycznych. W programie szkolenia poświęcono dużo czasu na ćwiczenia praktyczne, a przygotowany do tego obiekt symulacyjny „Stanowisko kierowania” zapewnia w pełni odtworzenie warunków, jakie zastają w jednostkach terenowych.

W kursie uczestniczy 20 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w: Białymstoku (2); Bydgoszczy (2); Gdańsku (3); Łodzi (2); Olsztynie (2); Poznaniu (2); Szczecinie (2) i z komendy Stołecznej (5). Zajęcia zakończą się 25 czerwca.

(29.5.2012)

Powrót na górę strony