Aktualności

Ochrona dziedzictwa narodowego

imageProblemy ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i roli, jaką na tym polu odgrywa polska Policja - to główny temat konferencji, która odbędzie się słupskiej Szkole Policji. Spotkaniu towarzyszyć będzie również wystawa poświęcona ochronie dóbr kultury.

Konferencja i wystawa pod tytułem „Policja ochronie dziedzictwa narodowego” odbędzie się w piątek, 27 lipca. Spotkanie na zaprezentować między wielorakie aspekty przestępczości związanej z kradzieżami dóbr kultury sakralnej, jaki i obiektami skradzionymi z muzeów i kolekcji prywatnych. Uczestnicy konferencji mówić będą też o działaniach prewencyjnych Policji związanych z wykrywaniem fałszerstw dzieł sztuki a także odpowiednim zabezpieczaniem przedmiotów w miejscach ich ekspozycji.
W trakcie konferencji mowa będzie również o pomorskiej mapie kradzieży dóbr kultury, czyli miejscach, których dokonywana jest największa liczba kradzieży dzieł sztuki. W osobnej części zaprezentowane zostaną przedmioty odzyskane przez policjantów, w tym między innymi obrazy wyceniane na kilka milionów dolarów.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego". Na ponad 30 planszach prezentowane będą dzieła sztuki skradzione z polskich muzeów a także przedmioty odzyskane przez policjantów, w tym między innymi odzyskany po 28 latach relikwiarza z rodzinnej parafii kard. Stefana Wyszyńskiego. Ekspozycja przedstawia też wybrane techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Część plansz przedstawia także skradzione i do tej pory poszukiwane dzieła sztuki.

Wystawa, która 27 lipca prezentowana będzie w Słupsku, wcześniej gościła między innymi w ambasadzie polskiej w Paryżu, Parlamencie Europejskim, w Kijowie, we Lwowie oraz na Jasnej Górze.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Organizatorem jest stowarzyszenie Muzeum Policji a współorganizatorem Komenda Główna Policji, Szkoła Policji w Słupsku, Fundacja Polonia Semper Fidelis oraz Fundacja Willa Polonia.

Wkrótce program konferencji oraz lista uczestników.

(27.6.2012)

Powrót na górę strony