Aktualności

Taser - szkolenie dla policyjnych instruktorów

image Specjalistyczne szkolenie instruktorskie z zakresu posługiwania się paralizatora elektrycznego Taser przeprowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych. Udział w zajęciach wzięli policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Krakowie i Lublinie.

Zajęcia, prowadzone przez podinsp. Sebastiana Majchrzaka i podinsp. Krzysztofa Pulmbauma, miało na celu uzyskanie uprawnień instruktora paralizatora elektrycznego Taser X-26. Uprawnienia te dają możliwość policjantom, którzy odbyli szkolenie, prowadzenie zajęć dla użytkowników paralizatora elektrycznego. Szczególny nacisk podczas szkolenia został położony na metodykę prowadzenia zajęć i wykorzystanie konkretnych metod nauczania. Ponadto funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w szkoleniu, podzielili się swoimi doświadczeniami z konkretnych sytuacji interwencyjnych, w jakich wykorzystywali ten szczególny środek przymusu bezpośredniego.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu dla instruktorów paralizatora elektrycznego Taser X-26.

Amerykański paralizator wykorzystują policje 45 państw. Pierwsza generacja urządzeń pojawiła się w 1996 roku. Ich działanie oparte było jedynie za zadawaniu bólu. Po kilku latach dalszych prac opracowano model, który działa jedynie na mięśnie szkieletowe człowieka powodując ich całkowitą blokadę.
Taser może być stosowany do obezwładniania osób z wszczepionymi rozrusznikami serca. Natężenie prądu, jaki płynie do obezwładnianej osoby ma wartość 2 miliamperów.
Działanie urządzenia polega na wyrzuceniu w stronę napastnika dwóch specjalnych igieł połączonych z paralizatorem. Dzięki nim możliwe jest przesłanie impulsu do osoby, która ma być obezwładniona. Wygenerowany impuls jest idealnie taki sam jak impuls przekazywany z mózgu do mięśni.

(23.4.2012)

Powrót na górę strony