Aktualności

Po kilkudziesięciu latach służby...

Dzisiaj przed południem w Sali Tradycji i Historii odbyła się uroczystość pożegnania policjantów, którzy przechodzą na emeryturę. Dla trójki naszych Kolegów są to ostatnie dni służby w mundurze.

imageimage


image Podinsp. Tadeusz Jaśkowski służbę rozpoczął 14 kwietnia 1981 roku w Gdańsku. W 1985 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, podjął służbę w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Grajewie. W 1988 roku związał swoje zawodowe losy ze Słupskiem podejmując służbę w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych.
Służbę w Szkole Policji nasz Kolega rozpoczął w 1 grudnia 1990 roku na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Taktyki Policyjnej. Od 1996 roku - w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego.
Podinsp. Tadeusz Jaśkowski posiada ponad 31-letnią wysługę emerytalną, z czego ponad 30 lat stanowi służba. Został odznaczony został Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 2003 roku wyróżniony Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.


image Podinsp. Jarosław Rekwirowicz odchodzi na zaopatrzenie emerytalne z ponad 31-letnią wysługą emerytalną, na którą prawie w całości składa się służba. Służbę rozpoczął 16 października 1980 roku w Warszawie. Cztery lata później ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. Od 1982 roku związany ze Słupskiem, początkowo z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych, później z Komendą Rejonową Policji i - na krótko, bo niewiele ponad rok - z Komendą Rejonową Policji w Bytowie.
Służbę w Szkole rozpoczął w październiku 1995 roku na stanowisku wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego. Niecały rok później przeszedł do Zakładu Organizacji Służby i Kierowania, działającego od 2001 roku pod nazwą Zakład Prewencji. W 2006 roku mianowany został na stanowisko wykładowcy w Wydziale Metodyki Szkolenia, a 1 grudnia 2009 roku - po zmianach organizacyjnych, już jako st. wykładowca - przeszedł do Wydziału Organizacji i Dowodzenia.
Podinsp. Jarosław Rekwirowicz w 2010 roku odznaczony został Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2011 roku wyróżniony Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.


image Sierż.sztab. Wiesław Giedrojć służbę rozpoczął 15 lutego 1988 roku - i jako jedyny z odchodzących dziś kolegów - od początku swojej służby związany jest ze Szkołą. Służbę rozpoczął w Sekcji Żywnościowej, ale już w październiku 1989 roku przeszedł do Wydziału Transportu i z tą komórką pozostawał związany przez blisko 22 lata wykonując zadania kierowcy pojazdów służbowych.
Wydział Transportu ulegał w tym czasie różnym zmianom organizacyjno-etatowym, od 2003 roku był częścią Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu, a od lipca 2010 funkcjonuje jako samodzielna komórka niższego szczebla pod nazwą Sekcja Wspomagająca. W grudniu 2011 roku mianowany został na stanowisko asystenta Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Nasz Kolega przechodzi na zaopatrzenie emerytalne z ponad 28-letnią wysługą emerytalną, z czego ponad 24 lata to służba. W 2011 roku odznaczony został Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2005 roku wyróżniony Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.


Koledzy, których dzisiaj pożegnaliśmy poświęcili służbie w resorcie wiele lat swojego życia. W ciągu tych lat, za prezentowaną postawę zawodową i sumienną służbę, byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani przez przełożonych.
Komendant Szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz w podziękowaniu za długoletnią i godną służbę uhonorował odchodzących policjantów nagrodami rzeczowymi i okolicznościowymi dyplomami.

(27.02.2012)

Powrót na górę strony