Aktualności

Naukowo o wykroczeniach

imageWykładowcy Szkoły Policji w Słupsku uczestniczyli w międzynarodowej konferencji "Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń". Spotkanie odbywało się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W naukowym spotkaniu uczestniczyli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Sochacki i podinsp. Andrzej Osiński. Konferencja skupiona była przede wszystkim wokół trzech wiodących tematów: zadania realizowane przez podmioty zwalczające i zapobiegające wykroczeniom, zmiany w przepisach prawa wykroczeń oraz prawa o ruchu drogowym a także zagadnienia wymagające nowych regulacji prawnych z zakresie materialnego i procesowego prawa wykroczeń.
Jednym z celów konferencji była także próba analizy dotychczasowej współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie i zapobieganie wykroczeniom. Otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że uregulowania prawne i administracyjne nie zawsze nadążają za zdarzeniami, w trakcie których należy zastosować przepisy prawa o wykroczeniach.

- W konferencji powinna uczestniczyć większa liczba przedstawicieli podmiotów uprawnionych do ścigania sprawców wykroczeń na przykład strażnicy Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Parków Narodowych - mówi podinsp. Andrzej Osiński. - Zwrcaliśmy także uwagę na nieprawidłowości związane z wykonywaniem czynności wyjaśniających w prowadzonych sprawach o wykroczenia dotyczących zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym a w szczególności w tak zwanych kolizjach drogowych. Omawialiśmy również przedstawione propozycje zmian dotyczących postępowania mandatowego oraz zmian w prawie o ruchu drogowym - dodaje wykładowca słupskiej Szkoły Policji.

Konferencję zorganizował Instytut Prawa Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Katedra Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na zakończenie spotkania organizatorzy poinformowali, że istnieje szansa, aby tego typu konferencje odbywały się cyklicznie.

(15.12.2010)

Powrót na górę strony