Aktualności

Sądowe porozumienie

image Rozwijanie istniejącej współpracy i doskonalenie zawodowe przedstawicieli obu stron - to główny punkt porozumienia zawartego dziś przez słupską Szkołę Policji z Sądem Okręgowym w Słupsku. Podpisy pod dokumentem złożyli szefowie obu instytucji.

Przedmiotem współpracy będą działania o charakterze szkoleniowym podnoszące wiedzę i umiejętności zarówno policjantów jak i sędziów oraz kuratorów. Porozumienie przewiduje między innymi organizację konferencji, zajęć praktycznych i wykładów.

Dokument, podpisany dziś przez Prezesa Sądu Okręgowego Dariusza Dumanowskiego oraz Komendanta Szkoły Policji w Słupsku formalizuje i porządkuje dotychczasowe kontakty przedstawicieli policji i wymiaru sprawiedliwości. W ostatnim czasie wykładowcy Szkoły Policji przeprowadzili serię zajęć praktycznych dla kuratorów sądowych z zakresu technik samoobrony (szczegóły). Słuchacze Szkoły Policji systematycznie goszczą na sądowych rozprawach, gdzie poznają przebieg procesu sądowego a także role poszczególnych osób biorących udział w przewodzie sądowym (szczegóły).

Prezes Sądu Okręgowego zadeklarował także chęć współpracy i nawiązania kontaktów z delegacjami zagranicznych służb policyjnych, które przyjeżdżają do słupskiej Szkoły.
Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Sądu Okręgowego. Na zakończenie wizyty przedstawiciele Szkoły Policji mieli możliwość zapoznania się z nowododanymi do użytku salami sądowymi, w tym z tak zwaną „bezpieczną salą rozpraw”.

(20.4.2011)

Powrót na górę strony