Aktualności

Pieniądze z Unii Europejskiej dla Szkoły Policji

imagePieniądze z Unii Europejskiej na dwa dodatkowe projekty szkoleniowe otrzyma słupska Szkoła Policji. Wnioski o dofinansowanie, przygotowane w Zespole Wsparcia Dydaktycznego, zostały zatwierdzone przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Do tej pory ramach projektów otrzymaliśmy już 60 tysięcy euro.

Szkoła Policji w Słupsku złożyła do tej pory siedem wniosków aplikacyjnych, z których wszystkie zostały zaakceptowane przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. W latach 2009-2011 zrealizowaliśmy trzy projekty na ogólną kwotę 60 tyś euro, w których uczestniczyła kadra szkoły Policji w Słupsku podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Zrealizowane programy to: „E-learningowy system wspomagania nauczania” zrealizowany ze szkołą Policji w Hamburgu; „Podnoszenie kwalifikacji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego” przy współpracy z turecką Komendą Główną Policji oraz projekt „Internet jako narzędzie wspomagania nauczania” zrealizowany z Akademią Policji w Estonii.

W ramach złożonych wniosków otrzymamy również pieniądze na realizację w tym roku dwóch dodatkowych projektów, które w ostatnim czasie zaakceptowała Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci. Są to programy: „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wykładowców SP w Słupsku w zakresie służby patrolowo-interwencyjnej” na kwotę 14 520 euro oraz „Kompetentny dyżurny gwarantem efektywnej pracy Policji” na kwotę 17 424 euro.

Szkoła Policji w Słupsku z powodzeniem realizuje zadania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowania z europejskich projektów edukacyjnych na realizacje działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych wykładowców szkoły.
Wnioski o dofinansowanie projektów przygotowywane są w Zespole Wsparcia Dydaktycznego, który w całości przygotowuje i rozlicza realizowane projekty. Głównym europejskim programem, z którego korzysta Szkoła Policji w Słupsku jako jednostka szkolenia zawodowego są projekty Leonardo da Vinci.

Oprócz dwóch wymienionych już projektów, które zostaną dofinansowane, wcześniej zaakceptowany został również wniosek o finansowanie projektu mobilności "Safety on the Road" przewidzianego do realizacji z policjami Litwy, Estonii i Niemiec, który został zatwierdzony i będzie realizowany z dofinansowaniem na kwotę 19.500 euro oraz jeden projekt w tamach konkursu projektów partnerskich "English manuals as a sourse of developing English skills" do realizacji przez Szkołę Policji w Słupsku i Akademię Policji w Estonii.

(27.6.2012)

Powrót na górę strony