Aktualności

Pedagogiczne szkolenie

image Rozpoczęła się druga edycja szkolenia pedagogicznego kadry dydaktycznej zorganizowana w ramach doskonalenia lokalnego prowadzonego w słupskiej Szkole Policji. Szkolenie ma charakter wewnętrznego kursu pedagogicznego, którego głównym zadaniem było wprowadzenie uczestników w podstawową problematykę pedagogiczno-wychowawczą oraz wykształcenie elementarnych umiejętności z zakresu metodyki przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki szkolnictwa policyjnego.

Szkoleniem objęci zostali nowo przyjęci pracownicy dydaktyczni Szkoły nieposiadający przygotowania pedagogicznego. Organizatorem szkolenia jest Zespół Wsparcia Dydaktycznego, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników komórek dydaktycznych oraz wykładowców Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie realizowane są zajęcia teoretyczne, a w drugim - uczestnicy przeprowadzą zajęcia dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w salach ze stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi tworzenie treści dla szkoleń opartych o e-learning z wykorzystaniem darmowych i łatwo dostępnych narzędzi aplikacyjnych. Ponadto uczestnicy szkolenia mają możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak: projektor i tablica multimedialna. Zakończenie kursu przewidziane jest na 29 czerwca.

(21.6.2012)

Powrót na górę strony